Reactie op Stutgard over BOG en lab AZP

Het BOG heeft in zijn persverklaring van 3 november dit jaar duidelijk gesteld dat het de melding vanuit het AZP-laboratorium over het Zika-virus serieus neemt en geeft de overwegingen aan waarom het nodig wordt geacht in dit geval een extern referentielab in te schakelen voor de bevestiging. “Overigens, een heel normale procedure als laboratoria internationaal gecertificeerd en/of geaccrediteerd willen blijven. De leiding van het AZP-lab heeft op geen enkel moment tegen deze strategie geprotesteerd, omdat het nut hiervan ook werd ingezien. Verder werden met de leiding van het AZP-lab alle details over verzending van de monsters in alle openheid besproken. Verder moge het duidelijk zijn dat het verzenden van monsters voor externe bevestiging door een referentielab, geenszins heeft ingehouden een stagnatie van de acties op nationaal niveau tegen het Zika-virus en is er ook direct na de melding vanuit het AZP-lab gehandeld. Een bericht is naar de WHO verzonden met de melding van de diagnose van het virus in Suriname en de stap van ons land om externe bevestiging in een WHO collaborating centrum te verkrijgen. Dit is de taak van het BOG als International Health Regulations focalpoint voor Suriname”, aldus het BOG.
“Het BOG begrijpt zijn taak om een gezond milieu voor de bevolking en de controle daarop te kunnen garanderen, maar zit helaas niet in de wetgevende macht, die zogenaamde afdwingbare maatregels moet afkondigen. De voedingsmiddelentechnoloog geeft met dit artikel wederom te kennen zeer slecht op de hoogte te zijn van zaken in de public health. Zijn verhaal berust op veronderstellingen en eigen gevoel, dat simpelweg ontstaat wanneer men geen onderzoek verricht en officiële berichten niet opzoekt, dan wel slecht leest of als hij simpelweg public health methodes onvoldoende begrijpt.”
“Misschien een advies aan de voedingsmiddelentechnoloog om zijn advies om afdwingbare maatregels te richten aan het college dat hij met zijn stem mede in functie heeft geholpen. Tot dan zal het BOG blijven werken met de hem ten dienste staande wettelijke middelen. Het moet de schrijver duidelijk zijn dat er geen enkel lab in de wereld is dat alle onderzoeken kan verrichten. Dit is dan ook de reden voor het hebben van gespecialiseerde referentielaboratoria die het BOG ook in zijn netwerk heeft en waar er regelmatig gebruik van wordt gemaakt. Een ieder heeft het recht op een eigen mening, maar het ware beter om bij het delen van de eigen mening met de rest van het volk zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn”, aldus het BOG.

error: Kopiëren mag niet!