Milieuvriendelijk produceren hoog op agenda regering

Elke gemiddelde temperatuurstijging heeft effect op het klimaat. Door ons stem te laten horen op een internationale conferentie kunnen wij volgens vicepresident Ashwin Adhin een groene economie ontwikkelen waarbij natuurbehoud geld kan opleveren. Dit kan door innovatief denken en onze economie diversifiëren, waarbij milieuvriendelijk produceren en consumeren verder gestimuleerd kunnen worden en wij een samenleving creëren als voorbeeld in de wereld. “De regering van Suriname is zich bewust van de nadelige gevolgen van klimaatsverandering. Het is daarom belangrijk te weten welke bijdrage ons land op de opkomende klimaatconferentie in Parijs, Frankrijk, kan leveren, zodat deze kennis terug goed in Suriname kan worden gebruikt”, stelde de vp dinsdag bij de opening van de Nationale Klimaatconferentie in de beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). “Welke kennis of apparatuur hebben wij nodig om onze weerbaarheid te tonen? Wat zullen wij doen met de data? Welke vorm van capaciteitsopbouw is nodig in de verschillende sectoren? Wij rekenen op u om ons nationale standpunt te formuleren en een leefbare wereld te waarborgen”, zei Adhin tegenover de delegatie.
Uitkomst COP 21 bepaalt toekomst
Van 30 november tot 11 december zal één van de belangrijkste wereldconferenties worden gehouden in deze eeuw in Parijs, Frankrijk. De uitkomst van deze wereldconferentie kan bepalen hoe de toekomst eruit zal zien. De 21ste vergadering van de United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 21) zal de weg naar een wereld met gemiddelde temperatuurstijging van 3 ‐ 4 graden Celsius of hoger kunnen terugbrengen naar een stijging van 1.5 graden Celsius of lager. “Wij hebben een aarde in bruikleen voor en van ons volgende generaties”, aldus Adhin. “De gevolgen van klimaatsverandering nemen wereldwijd steeds ergere vormen aan”, zei Haydi Berrenstein, coördinator Nationaal Milieubeleid op het kabinet van de president. Lagere opbrengsten van de landbouw door de hoge temperaturen, minder regenval, gedragsverandering van insecten en andere dieren die plagen veroorzaken, ziekten die zich naar nieuwe gebieden verspreiden, toenemende waterschaarste, intense weersomstandigheden en het uitsterven van bepaalde planten en dieren is reeds ingezet. Volgens ambassadeur Albert Ramdin is in de afgelopen decennia middels verschillende verdragen geprobeerd het probleem van klimaatsverandering weg te werken. Er komt volgens hem echter een moment in ons land dat datgene dat wij internationaal zijn overeengekomen, vertaald wordt van ‘global to local’ door deze in Suriname uit te voeren.
Suriname kwetsbaar voor klimaatsverandering
In Suriname ervaren wij ook steeds meer de effecten van klimaatverandering. Met ons laaggelegen kustgebied, waar meer dan 70% van de bevolking woonachtig is en de meeste economische activiteiten plaatsvinden, is Suriname vooral zeer kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Ook is onlangs voor het eerst een dode te betreuren geweest als gevolg van de zware rukwinden die ons land teisteren. Ook de extreme droogte en extreme regenval hebben invloed op onze woongebieden, onze landbouwgronden en onze energietoevoer. Om een antwoord te kunnen vinden op hoe wij als land ons weerbaar kunnen maken tegen al deze negatieve effecten van de veranderingen in het klimaat die zijn veroorzaakt door de uitstoot van grote hoeveelheden aan broeikasgassen in de atmosfeer tijdens en na de industriële revolutie, is er een internationaal klimaatverdrag getekend door 194 landen in de wereld. Meer dan 20 jaar later is de doelstelling van het verdrag niet bereikt.
FR

error: Kopiëren mag niet!