‘Infoteam Nickerie’ schrijft autoriteiten over fraude CBB en mensenhandel

Een tipgever heeft onlangs een brief gericht aan de bevoegde autoriteiten over corruptie en fraude waaraan een aantal ambtenaren van het Centraal Bureau voor burgerzaken in Nickerie, t.w. in Nieuw Nickerie, Paradise en Corantijn, zich schuldig zou hebben gemaakt. Volgens de tipgever wordt er op het kantoor te Nieuw Nickerie gefraudeerd met paspoorten. Zo is er een concreet voorbeeld aangehaald van een Guyanese zakenman die met een Surinaams paspoort van een ander man, met zijn eigen pasfoto erop, in Nickerie rondloopt.
Mensen op Paradise die hun paspoorten afhalen, moeten naast de gebruikelijke SRD 100, ook SRD 50 extra betalen. Die SRD 50 wordt niet verantwoord met een kwitantie. Wel wordt aangegeven dat de leiding een schrijven heeft ontvangen van de directeur, waarin staat dat er betaald moet worden voor transport van paspoorten van Paramaribo naar Nickerie. “Een Nederlander krijgt wel een familieboek, maar als wij een familieboek aanvragen, dan heeft het kantoor dit of niet in voorraad of moeten wij SRD 20 tot SRD 50 betalen”, staat in de brief.
De tipgever, onder de naam van ‘Infoteam Nickerie’, zegt de brief naar de minister van Binnenlandse Zaken, de CBB-directeur, de minister van Justitie en Politie en de dc van Nickerie en de media te hebben gestuurd. Minister Mike Noersalim van Biza gaf gisteren aan de brief nog niet onder ogen te hebben gehad. Hij wenst er graag inzage in te hebben, onderzoek te plegen, met zijn mensen terug te koppelen en dan erop te reageren.
Mensenhandel
Ook wordt er in de brief over mensenhandel gesproken. “Er worden vermoedelijk minderjarige Guyanese kinderen (dames) gesmokkeld van Guyana naar Nickerie om gedwongen huwelijken aan te gaan en verder afgevoerd te worden naar Paramaribo voor prostitutie.” Volgens de tipgever is de handelaar ook bekend. De huwelijken worden in een blauw boek ingeschreven op de kantoren Nieuw Nickerie en Corantijn. Deze ambtenaren doen zogenaamde huwelijken om de kinderen een gevoel van zekerheid te geven dat ze getrouwd zijn en hun nationaliteit in Suriname kunnen krijgen. Hiervoor worden de ambtenaren door de handelaar betaald. Op Corantijn zijn er twee ambtenaren die hieraan schuldig zijn. Op Nieuw Nickerie zouden het twee ambtenaren zijn en de leiding.
Drie weken geleden is een meisje van 16 jaar na het “huwelijk’’ op Nieuw Nickerie verkocht aan een dealer en door vervoerd naar Paramaribo. “Er is een tip gegeven aan de politie van Nieuw Nickerie, maar er kwam geen actie”, schrijft de tipgever.
Minister Jennifer van Dijk-Silos van Juspol geeft op vragen van Dagblad Suriname te kennen dat zij de brief niet onder ogen heeft gehad en daardoor ook niets hiervan afweet. Zij wenste ook eerst de brief in handen te krijgen, en dan na te gaan, als zij erop zou moeten reageren of niet. Noersalim weet niet als de brief het ministerie heeft bereikt, dus wenst hij vanwege de ernst van de beschuldigingen, er niet zomaar iets over te zeggen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!