ABS wenst toegang tot data belastingdienst

Iwan Sno, directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) in Suriname, zegt aan DBS dat het krijgen van toegang tot administratieve data nog steeds problematisch is bij het verzamelen van informatie voor statistieken van het ABS. Dit omdat men volgens hem vaak gewoon ‘botweg weigert’ om mee te werken en toegang te verstrekken tot de informatie. “Dit komt jammer genoeg nog vaak voor.” Sno legt uit dat dit voornamelijk bij bedrijven en niet bij huishoudens het geval is.
Daarnaast is het soms ook zo dat men niet weet dat die data bestaan en beschikbaar zijn zoals data die bij diverse ministeries zit. Sno is van mening dat als de informatie al door anderen verzameld is, het geldverspilling is om die informatie opnieuw te gaan verzamelen. Zo is er al geruime tijd een goede samenwerking met het ministerie van Openbare Werken. In andere landen zoals Jamaica is het gemakkelijker om aan data van het bedrijfsleven te komen, omdat zij bijvoorbeeld toegang hebben tot de bestanden van de belastingdienst. “Maar wij niet’, legt Sno uit. ‘De toegang tot die data betekent dat je het bedrijfsleven minder hoeft lastig te vallen met ‘surveys’ omdat een groot deel van de nodige informatie uit de administratieve bestanden van het belastingkantoor gehaald kan worden. Het statistiekbureau heeft dan slechts aanvullende informatie van het bedrijfsleven nodig.’ Sno zegt te begrijpen dat bedrijven van mening zijn dat ze hun informatie al aan de belastingen hebben afgestaan en dat zij niet weer dezelfde informatie aan het ABS en misschien ook andere instanties willen afstaan. Sno zou in Suriname daarom graag een betere samenwerking zien met de belastingdienst en ook andere ministeries die over data beschikken. Dit kan ook leiden tot een beter gecoördineerd statistiek systeem. De toegang tot de data van de belastingdienst zou vooral bij economische statistieken een hele hulp zijn.
Voor de Nationale Rekeningen wil het ABS een ‘supply and use table’ samenstellen. Dit is een ‘aan- en afvoertabel’ om de bbp-cijfers van het land in een consistent raamwerk te kunnen zien. Bbp-cijfers in Suriname worden nu overwegend volgens de zogenaamde ‘productiemethode’ geproduceerd. Het bbp kun je echter naast de productiemethode ook volgens de ‘uitgavenmethode’ en de ‘inkomensmethode’ verkrijgen. “In de ‘supply and use table’ zie je voornamelijk productie en uitgaven maar dan heel consistent plus ook een component inkomen. ‘Waar wij hoofdzakelijk op willen concentreren hierbij zijn uitgave en productie. Wij hebben bepaalde gedetailleerde informatie nodig waar we hebben die informatie vooralsnog niet. Maar we geven het niet op en blijven het natuurlijk wel proberen, ook bij de belastingdienst.’ Sno geeft aan dat het ABS in 2013 een aantal sessies met de het Canadese statistiekbureau had. Dit bureau staat aan top in de wereld. De reden waarom Canada aan top staat, heeft ondermeer te maken met hun toegang tot de belastingdata van dat land. Bij de sessies was de belastingdienst ook vertegenwoordigd. Op dat moment leek het er volgens Sno op dat de belastingdienst van Suriname het belang van een samenwerking ook inzag. ”Dat ding werkt maar het lukt hier nog steeds niet”, zegt Sno. Desondanks is volgens hem het statistieksysteem van Suriname qua niveau redelijk te noemen. ”Ik kan u zeggen dat we in de regio behoorlijk meedraaien”, aldus Sno.

error: Kopiëren mag niet!