Tweede lezing Democratiemaand in teken van ontwikkelingsdoelen

De tweede lezing in het kader van de 8ste Democratiemaand 2015 staat in het teken van de Nationale Ontwikkelingsdoelen. Het thema voor deze lezing is dan ook ‘Nationale Ontwikkelingsdoelen: de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor Suriname’. Het huidige Meerjaren Ontwikkelingsplan van Suriname loopt tot en met 2016. Het in elkaar zetten van een volgend Meerjaren Ontwikkelingsplan moet nu van start gaan, indien dat nog niet is gebeurd. Op 27 september nam de wereld een nieuwe ontwikkelingsagenda aan: ‘de Sustainable Development Goals’ (Duurzame Ontwikkelingsdoelen), die in 2030 moeten zijn bereikt. Die doelen zullen leidend zijn voor de ontwikkelingsrichting van de 193 landen van de VN, dus ook voor Suriname. Tijdens de lezing met paneldiscussie zal onder andere worden nagegaan welke concrete ontwikkelingsdoelen Suriname kan gaan stellen in een volgend Meerjaren Ontwikkelingsplan. Daarnaast zal worden nagegaan aan welke van de 17 doelen Suriname prioriteit zal geven en hoe de doelen vertaald zullen worden in een eigen nationaal ontwikkelingsbeleid.
De sprekers en panelleden voor de avond zijn Anjali de Abreu-Kisoensingh (Algemeen Bureau voor de Statistiek), Lillian Menke-Tangali (Planbureau), Jacqueline Warso (ministerie van Buitenlandse Zaken) en Donovan Bogor (Nimos). Samen vertegenwoordigen zij de instituten die de verantwoordelijkheid dragen voor de implementatie van de SDG’s in Suriname, alsmede voor de opzet, monitoring en coördinatie van de planning van het land. Zij zullen ingaan op het proces in Suriname, wie allemaal betrokken is bij het maken van keuzes en plannen, wat wanneer moet gebeuren, waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van die keuzes en plannen, en welke uitdagingen zij voorzien. De lezing met paneldiscussie wordt gehouden op dinsdag 10 november om 19.00 uur in de conferentiezaal van het Lalla Rookh-gebouw.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!