Klimaatconferentie EU in Suriname

Het kantoor van de Europese Unie voor Guyana, Suriname en Trinidad en Tobago, organiseerde gisteren in samenwerking met de Franse en de Nederlandse ambassade een klimaatconferentie met als thema; ‘Klimaatsverandering, een uitdaging voor ons allen’. Naast de minister van Natuurlijke Hulpbronnen die het openingswoord voerde, behoorden de ambassadeurs van Frankrijk, Michel Prom, en Nederland, Ernst Noorman, tot de aanwezigen. Tijdens een paneldiscussie met John Goedschalk, professor Sieuwnath Naipal en Haydi Berrenstein, werden de oorzaken, gevolgen en oplossingsmodellen met betrekking tot het onderwerp belicht. Er was tevens een tentoonstelling onder de naam ‘60 solutions’. Het laatste wetenschappelijke bewijs toont aan dat wanneer er weinig tot geen actie ondernomen wordt om de klimaatsverandering aan te pakken, aan het einde van deze eeuw de temperatuur de 2°C zal overstijgen en zelfs richting de 5°C zal kunnen gaan. De opwarming van de aarde mag niet meer bedragen dan 2°C in vergelijking met het pre-industriële tijdperk om catastrofale veranderingen in wereldklimaat te voorkomen. De Europese Unie neemt een leiderschapsrol aan in de internationale onderhandelingen voor een nieuwe klimaatsveranderingsovereenkomst. Deze overeenkomst zal tot stand komen aan het einde van 2015 en zal worden geïmplementeerd vanaf 2020. De EU stuurt aan op een ambitieuze, grootschalige en wettelijk bindende overeenkomst. De EU gaf al €7,3 miljard in fondsen aan ontwikkelingslanden tussen 2010 en 2012 en zal ook in de toekomst jaarlijks klimaatfondsen ter beschikking stellen om de klimaatsverandering aan te pakken.

error: Kopiëren mag niet!