PTC-studenten kiezen nieuw bestuur

PTC studenten kiezen nieuw bestuur.1Studenten van het Polytechnisch College hebben een nieuw studentenbestuur gekozen. Het nieuwe bestuur staat onder voorzitterschap van Clyde Ford, die herkozen is. Het bestuur bestaat verder uit Dharma Bansi (ondervoorzitter) en Amresh Bipat, ondervoorzitter tevens voorzitter afdeling Nickerie PTC Studs. Denise Lauwerends is secretaris, Leroy Egerton vervult de taak van penningmeester, Bryan Boerleider is assistent secretaris/penningmeester tevens coördinator Ondernemerssectie, Llydion Dalfour en Mayra Atmowirono zijn verantwoordelijk voor pr en communicatie.
Dit bestuur zal nog aangevuld worden met de vertegenwoordigers van de diverse richtingen binnen het instituut. Speciale gast uit Canada, Gino Simeoni, die lead volunteer advisor is van Career Executive Service in Canada, heeft de PTC Studs enkele richtlijnen gegeven hoe beter te integreren in het ontwikkelingsproces van dit instituut. Verder zal gewerkt worden aan een strategisch plan om de betrokkenheid van de studenten te verhogen. In Canada zal worden nagegaan met welke scholen uitwisseling kan plaatsvinden en of projecten kunnen worden uitgevoerd. Het nieuwe bestuur heeft tot taak verder invulling te geven aan de verschillende activiteiten om zodoende de studenten te motiveren en te inspireren hun best te doen, maar bovenal te participeren.

error: Kopiëren mag niet!