Advocaat-stagiaires klagen over hoge tarieven advocatenopleiding

Enkele advocaat-stagiaires hebben hun beklag gedaan bij Dagblad Suriname over de hoge tarieven die gehanteerd worden op de advocatenopleiding. De stagiaires moeten per vak een bepaald bedrag betalen. De voorlopige tarieven zijn SRD 1.995 voor ‘praktijkleer blok 1’, SRD 1.375 voor ‘praktijkleer blok 2’, SRD 1.800 voor taalvaardigheid en SRD 1.300 voor ‘burgerlijk procesrecht’. Dit zijn de eerste tarieven die via e-mail zijn verzonden naar de studenten. De lessen variëren van 6 tot 8 dagdelen per vak. De stagiaires geven aan dat ze niet verdienen bij hun patroon, de advocaat, waar zij stage lopen en dat ze na deze opleiding hun klantenkring moeten opbouwen en dat het bedrag niet binnen de kortste keren terug te verdienen is. Het is ook moeilijk om het bedrag in een keer op te hoesten. Zij geven ook aan dat een bepaalde groep in feite wordt uitgesloten. Hier kan onder andere gedacht worden aan de mensen die niet zoveel in een keer kunnen betalen.
Nadia van Dijk-Plet, directeur van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat ze niet van de stagiaires heeft mogen vernemen dat de tarieven aan de hoge kant zijn. Daarnaast geeft ze aan dat voornoemde tarieven onder voorbehoud zijn gemaild naar de stagiaires en dat het slechts gaat om richttarieven. De tarieven zijn volgens haar onder andere afhankelijk van het aantal dagdelen per vak. Verder geeft ze aan dat de stichting slechts belast is met de uitvoering van de opleiding en dat deze onder beheer staat van de Orde van Advocaten.
Harish Monorath, deken van de Orde van Advocaten, geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat hij wel heeft vernomen dat het bedrag dat de stagiaires moeten betalen aan de hoge kant is. Hij geeft verder aan dat de opleiding tweeledig is. Voor de opleiding worden er buitenlandse docenten aangetrokken alsook lokale docenten. De docenten worden op basis van een internationaal tarief uitbetaald, welke neerkomt op een bedrag van ongeveer 200 euro per dagdeel. Hij geeft aan dat het in deze gaat om ongeveer 9 tot 11 dagdelen en dat er per vak tenminste 3 docenten nodig zijn. Dit komt vanwege de grootte van de groep en het feit dat een docent aan een groep van maximaal 16 stagiaires les mag geven. Daarnaast zijn de logistieke kosten, zoals de kosten voor het huren van een zaal, in het bedrag opgenomen. Monorath geeft aan dat thans wordt gekeken naar de hoogte van het bedrag en dat het mogelijk minder wordt, omdat de kosten voor het huren van een zaal in mindering gebracht zullen worden. Hij geeft evenwel aan dat de stagiaires moeten beseffen dat een advocatenopleiding niet SRD 200 kost en dat er kosten aan verbonden zijn. Hij benadrukt dat studeren geld kost. De orde kijkt ook naar opties om termijnbetalingen mogelijk te maken, alsook naar mogelijkheden van financiering door de lokale banken.
G.A.

error: Kopiëren mag niet!