RGD-directeur Sardjoe voorstaander van dialoog

Sardjoe RGD voorstaander van dialoogDe Vereniging van RGD-Artsen (VRA) heeft aangegeven mogelijk wederom in spoedberaad te zullen gaan. Zij wil echter eerst proberen in overleg te treden met de Regionale Gezondheidsdienst (RGD)-leiding. De directe aanleiding voor een eventueel spoedberaad is het aanschrijven van de RGD van enkele artsen omtrent hun afwezigheid op de polikliniek tijdens de laatstgehouden spoedberaden van de VRA. De VRA heeft er moeite mee dat de artsen zijn aangeschreven, omdat zij dit zien als een miskenning van hun vakbondsrecht om te mogen vergaderen. Maalti Sardjoe, de directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), geeft aan dat zij de berichten omtrent een eventueel spoedberaad zelf ook uit de krant heeft vernomen, maar dat zij formeel niet op de hoogte is gesteld hiervan. ‘Bij een spoedberaad of welk beraad dan ook is het ten eerste de regel dat je de werkgever daarover ruimschoots informeert. Ten tweede moet aangegeven worden waarover dit beraad zal gaan en ten derde staat in het regelement ook dat men ervoor moet zorgdragen dat de dienstverlening hierdoor geen stagnatie ondervindt’, geeft Sardjoe aan. Op de vraag of de RGD openstaat voor gesprekken met de VRA over deze kwestie, zegt zij dat ‘de directie altijd open staat voor gesprekken’. ‘Ik ben voorstaander van het oplossen van zaken door dialoog’, zegt de RGD-directeur. Er zijn volgens Sardjoe echter ook andere procedures die in acht moeten worden genomen. ‘We hebben gevraagd dat de mensen zich moeten verweren. Er zijn nog geen maatregelen getroffen. Er is geen actie ondernomen. Er is alleen maar een brief gestuurd naar de artsen om te vragen waar ze waren op die dagen.’
VRA vermoedt strategie van verdeeldheid zaaien bij RGD
De VRA ziet dit niet zo eenvoudig. ‘Het is een normale vakbondsactie geweest en de vraag is waarom men zich moet verweren voor een vakbondsactie.’ Dit zegt VRA-woordvoerder Bobby Ramautar. Voorts is er volgens hem gelijk na het beëindigen van het beraad een protocol van afspraken getekend door de VRA en de RGD-leiding. Hierin is opgenomen dat vanaf dat punt alles dat tot op dat moment besproken was, zou worden bevroren en men aan onderhandelingen zou gaan werken. ‘Alles zou zijn normale gang gaan, net zoals voor het beraad. Het lijkt er nu op alsof de RGD-leiding afstand doet van de door haar gemaakte afspraken. Het wordt door ons niet meer getolereerd dat er afspraken worden gemaakt met de verantwoordelijke leiding en dat deze zich daar niet aan houdt.’ De VRA vraagt zich tevens af waarom slechts enkele artsen zijn aangeschreven voor verweer. Zij redeneert dat als het toch moest gebeuren in het kader van gelijkheid, in ieder geval alle 72 RGD-artsen of zo niet geen enkele RGD-arts aangeschreven zou moeten worden. De VRA-woordvoerder vermoedt dat hier sprake is van een strategie van de RGD om verdeeldheid te brengen tussen de VRA-leden. De reden waarom slechts een deel en niet alle overige RGD-artsen zijn aangeschreven voor verweer is volgens Sardjoe een simpele. ‘Ik kan alleen de artsen aanschrijven die niet aanwezig waren op de poliklinieken.’ Zij geeft aan geen reden te hebben om artsen die wel gewerkt hebben en dus wel op de polikliniek aanwezig waren aan te schrijven. Zij kan niet alle artsen over een kam scheren indien er artsen zijn die de dienstverlening niet hebben gestagneerd, meent Sardjoe. Ramautar geeft aan dat een vakbond geen acties voert die doelloos zijn. Je moet volgens hem acties plannen om er rendement uit te halen, anders heeft het geen zin om actie te voeren. ‘Welke vakbond in het land voert acties buiten de werktijden?’, aldus Ramautar.
Cao-onderhandelingen via Bemiddelingsraad
Naast deze kwestie wil de VRA ook om de tafel gaan zitten met de RGD-leiding omtrent de bespreking van de cao. De cao-onderhandelingen lopen al geruime tijd stroef en zijn op een bepaald moment komen ze vast te zitten. In deze komt volgens Sardjoe de Bemiddelingsraad er dan wel bij kijken. ‘De Bemiddelingsraad is iets anders. Daar ga je alleen als er een impasse is in de onderhandelingen. Dat is inderdaad gebeurd en wij gaan naar de Bemiddelingsraad’, aldus Sardjoe.

error: Kopiëren mag niet!