VHP: Verhoogde kasreserve zal ondernemerschap stagneren

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst de volgende verklaring in verband met de verhoging van de kasreserve af te leggen.
Al voor de verkiezingen is zijdens de VHP grote bezorgdheid geuit over de financieel-economische situatie van het land. In haar communicatie met belanghebbenden heeft de partij steeds aangegeven dat een herstelprogramma dient te komen om de economie weer op goede rails te krijgen, omdat dat van structureel belang is voor het volk en voor het bedrijfsleven.
Van de regeringszijde is steeds geopperd dat deze zaak te veel overdreven werd en dat er een beleid zou komen waarmee de toen al dramatisch gedaalde monetaire reserves zouden worden aangevuld als resultaat van economische groei. We gingen qua ontwikkelingsrichting zelfs Dubai.
Deze belofte blijkt nu gebaseerd te zijn op een wens welvaart te bereiken zonder goed beleid en een fataal ‘neks no fout’ denken. We zijn nu 6 maanden verder en ervaren de gevolgen van een beleid van de regering dat heeft geleid tot verdere economische neergang.
De wisselkoersen worden elke dag hoger, het einde is niet in zicht en het volk voelt de geldontwaarding aan den lijve. Het volk betaalt als gevolg van de steeds hoger wordende hogere prijzen in de winkels en supermarkten.
De Regering voert nog steeds een beleid waarbij er meer wordt uitgegeven dan verdiend. Volgens officiële data waren de totale inkomsten in de 1e en 2e kwartalen van 2015 SRD 1.639 miljard, terwijl de uitgaven voor dezelfde periode bedroegen SRD 2.283 miljard, een beleid dat aangeeft dat er geen effectieve bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Dit beleid van de regering van substantiële monetaire financiering, heeft geleid tot de beslissing van de Centrale Bank van Suriname om de algemene banken op te dragen om de kasreserve op te voeren van 30 naar 35%, wat inhoudt dat banken van elke SRD 100 die ze van het publiek aantrekken, SRD 35 renteloos bij de CBvS dienen aan te houden. Met resterende SRD 55, slechts kunnen banken kredieten verstrekken.
Het besluit van de verhoging van de kasreserves bij de algemene banken leidt tot een situatie waarbij er minder krediet verstrekt kan worden door de banken waardoor het bankwezen minder productieve investeringen kan ondersteunen.
Verder zal dit besluit van de verhoging van de kasreserves leiden tot een situatie waarbij voor kredieten een hogere rente wordt gevraagd door de banken, leningen worden duurder, dus onze concurrentiepositie verslechtert met gevaar voor marktverliezen.
Hierdoor zal het ondernemerschap ook stagneren en geen nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Ook zullen de productiekosten voor de bedrijven verder omhoog gaan waardoor werkgelegenheid verloren kan gaan. Allemaal resultaat van het tot nu toe gevoerde beleid dat zal leiden tot grotere armoede in de samenleving.
De regering wordt nogmaals dringend opgeroepen om de gevolgen van haar beslissingen eerst door te rekenen en de gevolgen daarvan in te bedden in een beleid. En verder om beleidsmatig te zorgen dat het volk in waardigheid kan leven, werkgelegenheid kan worden gecreëerd en waarbij het bedrijfsleven de productie kan opvoeren.

error: Kopiëren mag niet!