Overheid moet zorgen voor minder daadkrachtigen

“Het is de taak van de overheid om er voor te zorgen dat de minder daadkrachtigen over een goed dak boven het hoofd beschikken” , zegt minister Joan Dogojo van Sozavo. Via de lening die de overheid bij de IDB heeft gesloten, is het mogelijk om via de voorwaarden van het Low Income Shelter programma ook het binnenland te helpen. “Het is dus zover en als resultaat van de inspanningen, hoewel er enkele problemen waren aan het begin, zijn er nu te Djanka Kondre te Brownsweg 10 woningen opgeleverd. De overheid heeft dus via het Lisp 2 programma ongeveer 120 woningen opgeleverd. Met een gesubsidieerd bedrag van SRD 26.000 per begunstigde en de eigen bijdrage in de vorm van arbeid en materialen konden deze basiswoningen opgezet worden.”
Dc Yvonne Pinas gaf aan dat bij dit soort projecten er zeker een goede samenwerking moet zijn tussen het traditioneel gezag, de dc en het ministerie van Sozavo. Dit, om te voorkomen dat er voor niemendal gehaal en getrek ontstaat. “Vandaar dat het dorpsgezag ook geholpen moet worden met alledaagse problemen betreffende het dorp.” De dc gaf aan de huizen nog niet gezien te hebben, maar zij hoopte wel dat bij de bouw er rekening gehouden is met bepaalde voorwaarden van het dorp. Dc vraagt meer aandacht voor onderwijs in Brokopondo. De dc haalde aan hoewel blij te zijn met de bouw van nieuwe woningen, de regering ook moet kijken naar het onderwijs en de infrastructuur van de scholen. De dc vond in dit kader jammer dat de minister van Onderwijs niet aanwezig was, zodat zij het woord persoonlijk tot hem kon richten. “We zijn heel erg blij met de huizen, maar de scholen die in aanbouw zijn moeten ook afgemaakt worden. Als we kijken naar de bevolkingsdichtheid in Brokopondo, dan zie je dat er veel te weinig scholen zijn. Het wordt tijd beter te plannen om de bevolkingsgroei aan te kunnen” , aldus dc Yvonne Pinas.
Na de speech van de minister was het de bedoeling om gelijk over te gaan tot het overhandigen van de sleutels aan de begunstigden. Echter werd een ieder opgeschrikt door de kapitein van Nieuw Ganzee, die aangaf een speciaal woord te willen richten aan de minister. Dat werd in eerste instantie niet goed bevonden, daar het volgens protocol niet gebruikelijk is dat er na de minister nog een spreker volgt. De minister gaf toch aan geen probleem te hebben even te luisteren naar datgene wat de kapitein te zeggen had. De kapitein gaf enkele zaken aan die volgens hem de aandacht van de regering behoorde te krijgen, waaronder het Sozavo-gebouw in dit district dat in heel slechte staat verkeert. Na het een en ander gezegd te hebben, kon men het programma vervolgen.

error: Kopiëren mag niet!