Rusland herkent jaren ’80 en ’90 scenario’s in paniekreacties volk

Menig Surinamer rent momenteel naar de bank om zijn geld ‘in veiligheid’ te brengen. Zeker nu door de CBvS is aangekondigd dat de kasreserve verhoogd is naar 35%. Velen denken dat het beter is om hun geld thuis of elders te ‘bewaren’ voordat hen de toegang tot hun eigen geld ontzegd wordt. Ook vrezen zij geldontwaarding van hun SRD’s. Doemscenario’s die overeenkomen met situaties zoals die zich in Griekenland hebben voorgedaan, worden nu geschetst. Dit paniekerig beeld is overigens niet nieuw in Suriname. Het doet denken aan de jaren’80 en ’90, waarbij velen dezelfde reactie hadden op de slechte financieel-economische situatie uit die periode, waarbij het Surinaams geld haast per uur drastisch in waarde daalde.
Gregory Rusland, lid van de vaste commissie van Financiën in DNA, gevraagd over de ernst van de zaak, verwijst naar de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die in deze kennelijk heeft aangegeven dat mensen uiteindelijk niet zo blij zullen zijn met het besluit. Vandaar dat mensen zich bijvoorbeeld spoeden om hun SRD’s van de bank te halen en om te zetten in dollars, zegt Rusland. Hij denkt dat de Surinaamse bevolking ‘toch wel een hele slimme’ is. ‘We hebben de ervaring al uit de jaren ’80 en begin ’90.’ De politicus denkt terug en zegt nu nog over bonnen te beschikken uit die tijd, waaruit blijkt dat hij 25.000 guldens moest betalen voor 4 saoto’s. Hij hoopt dat die tijden niet meer terugkomen.
‘Iedereen heeft het al meegemaakt en men wil geen risico’s meer nemen’, stelt Rusland. De regering zou het, het volk niet kwalijk moeten nemen dat zij voor zichzelf maatregelen probeert te treffen om zo weinig mogelijk schade van de situatie en dus het beleid te ondervinden. Rusland meent dat de mensen terecht op hun hoede moeten zijn. Hij brengt in herinnering dat de oppositie voor dergelijke effecten gewaarschuwd heeft. Ten aanzien van speculaties als zou de overheid de kasreserve ten eigen bate gaan gebruiken, zegt Rusland dat hij daar weinig over kan zeggen.
‘Men zal moeten kijken wat de overheid doet in de komende maanden.’ Wat hij wel weet, is dat de regering zich in een zodanig benarde positie heeft gemanoeuvreerd dat zij eigenlijk paniekmaatregelen heeft moeten treffen om de zaak draaiende te houden. ‘Dit is niet goed en straalt geen vertrouwen uit naar de samenleving. Als mensen geen vertrouwen meer hebben in de mensen die namens hen de zaak vooral financieel moeten beheren gaat men ertoe over om allerlei zaken te doen om het hoofd boven water te houden. Dit met alle nadelige gevolgen van dien.’
Rusland zegt voorts dat het eenzijdig besluit dat de CBvS moest nemen om de kasreserve te verhogen een bijzonder jammerlijke beslissing is, omdat het land in feite niet in de huidige financiële situatie had hoeven te verkeren. Het financieel beleid van de regering de afgelopen vijf jaar was volgens hem funest in deze. De regering is in staat geweest om in die periode een enorm tekort te creëren, waardoor de CBvS ertoe moest overgaan een lening te geven aan de overheid. Die schuld is nu rond 1.8 miljard. Dit is volgens Rusland het gevolg van inefficiëncy, verspilling en het uitvoeren van populistische projecten. ‘Nu er monetaire financiering heeft plaatsgevonden, zal de SRD niet meer de waarde hebben die wij denken dat het heeft’, concludeert de politicus. Als er meer SRD’s op de markt zijn, moet de CBVS onder andere de kasreserve verhogen. Er is hierdoor ook minder ruimte over voor de banken om leningen te verschaffen aan particulieren. Het gevolg is dat de rente omhoog gaat. De economie gaat hierdoor stagneren en mensen zullen zonder werk komen te zitten. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die volgens Rusland niet bevorderlijk zijn voor het land.

error: Kopiëren mag niet!