Begrotingsbehandeling dienstjaar 2016 gepland voor begin december

Bij de opening van de 8ste democratiemaand in de conferentiezaal van het Lalla Rookh-gebouw, gaf Jennifer Geerlings–Simons, voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), te kennen dat het parlement op 1 december 2015 een aanvang zal maken met de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2016. De begrotingsbehandeling zal duren van 1 tot en met 22 december. Het parlement zal dan mogelijk weer op 12 januari 2016 bij elkaar komen. Asiskumar Gajadien, lid van de Vaste Commissie Financiën, gaf in een eerder gesprek met de krant aan dat DNA eind november zou starten met de begrotingsbehandeling. De regering zal in het dienstjaar 2016 de staatshuishouding moeten draaien met een begroting dat de helft minder is dan het budget voor 2015. Voor 2015 waren de geraamde inkomsten SRD 8.6 miljard en de uitgaven ongeveer SRD 9.3 miljard. Voor het komende begrotingsjaar ziet het financieel plaatje van de overheid er heel anders uit. De inkomsten zijn geraamd op SRD 4.5 miljard en de regering verwacht SRD 5 miljard te zullen uitgeven. Dit resulteert in een tekort van bijna een half miljard oftewel 2.4 procent van het Bruto Nationaal Product.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!