Rusland zal harde noten kraken tijdens comité generaal DNA

Rusland zal harde noten kraken tijdens comit+¬ generaal DNANPS-fractieleider Gregory Rusland zal harde noten kraken tijdens de comité generaal van 9 november, waar de memorandum of understanding (MoU) tussen Suriname en Alcoa in de Nationale Assemblee (DNA) zal worden besproken. “Op dit moment zijn er een heleboel vragen. Ik heb zelfs vragen over de hele situatie met betrekking tot de stand van zaken, waarbij een MoU is gepresenteerd, dat getekend is door de regering met de Alcoa.” De parlementariër zegt dat hij vooral zou willen weten wie de aanzet heeft gegeven voor het beëindigen van Suralco-activiteiten in Suriname. Dit is volgens hem iets dat erg onduidelijk is. “We gaan ervan uit dat de Alcoa dat gedaan heeft, maar is dat daadwerkelijk ook zo? Dat is een belangrijke vraag, omdat het een heleboel kan verklaren van wat er nu in de MoU verwerkt is.” Rusland zegt dat wanneer de MoU verder wordt bekeken, hij zich in algemene zin afvraagt of Suriname genoeg voor zichzelf heeft ingebouwd bij het vertrek van Alcoa, waar er een overeenkomst was om te gaan tot 2033. De parlementariër vraagt zich af wat het dan voor Suriname zal betekenen, wanneer de Brokopondo-overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd. “Wat zijn de vooruitzichten die wij meekrijgen van de Alcoa om toch wel ervoor te zorgen dat het gat, dat geslagen wordt in de economie van Suriname, gedicht wordt? Of tenminste daarin wat verlichting komt. Hoe zit het precies met de behandeling van het personeel? Hoe zit het precies met de energie?”, aldus de NPS-voorzitter.
Betaalt Suriname voor de stuwdam of moeten wij het zien als een gunst?
Rusland zegt dat er wel is aangegeven dat Alcoa de stuwdam in 2019 zal overdragen, maar er wordt tot nu toe geen detailinformatie daarover gegeven. “Wordt de dam automatisch van Suriname? Wordt het gekocht? Moeten wij het zien als een gunst?”, vraagt de politicus. Als de Suralco vertrekt, moet er volgens de politicus duidelijk gezorgd worden voor vervanging. Hierdoor kan Suriname adequaat gecompenseerd worden.
Comité generaal bewust achter gesloten deuren
Rusland zegt dat het parlement unaniem achter een comité generaal staat, omdat deze dan achter gesloten deuren zal geschieden. Er is tactisch hiervoor gekozen, omdat bij een openbare vergadering naast het volk, ook de tientallen juristen van Alcoa de zaak kunnen meevolgen en het parlement en de regering van Suriname zou kunnen pinnen. Tijdens het comité zal de regering komen en de vragen die het parlement heeft binnenskamers beantwoorden. Wanneer het parlement dan zicht heeft op de richting waar de regering naar toe wil gaan, kan dan gekeken worden of de kwestie gebracht kan worden naar een openbare vergadering. Het assembleelid benadrukt dat er geprobeerd wordt zo transparant mogelijk te zijn, maar is het tegelijkertijd ook belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de informatie. Nalatigheid kan maken dat Suriname juist in een nadelige onderhandelingspositie terechtkomt. De vergadering was gepland voor donderdag 5 november. Deze werd op het laatste moment verschoven naar dinsdag.
Rusland voert informele gesprekken met toppers Suralco
Rusland, die ook deel uitmaakt van de parlementaire commissie met betrekking tot de kwestie Suralco, zegt dat de commissie zelf ook niet stil zit. In de afgelopen periode heeft de commissie diverse gesprekken gevoerd met het Nimos, de Conservation International, de Suralco-contractors en de bondsvoorzitter van de werknemers van Suralco. Informeel zal Rusland ook gesprekken voeren met toppers van Suralco om zelf van hun te vernemen wat hun inzichten zijn. Hierdoor kan de NPS een duidelijke positie innemen in deze hele materie. “Belangrijk is dat wij als NPS heel veel jaren met het bijltje gehakt hebben. Als oud-NH-minister heb ik ook onderhandeld met Suralco vooral in de jaren 2009-2010, waarbij het beleid toen redelijk erop gericht was om alles eraan te doen dat de bauxiet-aluinaarde-sector in Suriname behouden blijft. Wij weten niet of de huidige regering hetzelfde standpunt deelt. Dit heeft een grote impact op de economie van Suriname”, aldus Rusland.
FR

error: Kopiëren mag niet!