Uitbetaling salarissen ABS

Statistiekbureaus, overal ter wereld, worden hoofdzakelijk dan wel uitsluitend door de overheid gefinancierd: “officiële statistieken zijn publieke goederen”.
Al geruime tijd ontvangt de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) haar subsidiegelden laat, tot zeer laat! Directie, staf en personeel hebben zich steeds loyaal hiertegen opgesteld en heel vaak merkt het personeel niet eens dat de subsidie twee maanden later wordt overgemaakt. Omdat er in juli 2015 ook nog vakantiegeld moest worden overgemaakt, is thans alle rek van voorschieten uit eigen middelen eruit. Eind oktober 2015 kon Stichting ABS geen salarissen uitbetalen, omdat de subsidiegelden over september 2015 en oktober 2015 nog niet waren overgemaakt.
Een lokaal dagblad heeft gesteld dat Biza-minister Noersalim van zijn collega van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zou hebben vernomen dat het geld al is overgemaakt op de rekening van ABS. De directeur van het ABS wenste hieromtrent door de minister van Biza te worden ingelicht en de minister gaf aan dat zijn woorden niet correct zijn weergegeven in de krant.
Op 3 november, per 09.00 uur, was er nog niets overgemaakt. Omstreeks 10.10 uur belde de Centrale Bank – waarvan functionarissen vorige week aan de ABS afdeling Begroting en Financiële Zaken hadden doorgegeven dat niet meer gebeld hoefde te worden door het ABS om te informeren of er al gestort was (men zou zelf bellen als het zo ver was) – dat er binnen enkele minuten geld op de rekening van ABS zou worden overgemaakt. Het bleek om de subsidie over september 2015 te gaan.
We spreken de hoop uit dat de Stichting ABS in de toekomst haar subsidiegelden probleemloos kan ontvangen omdat de belangrijke statistiekproductie, zeker onder omstandigheden van aanpassing en opnieuw zoeken naar evenwicht in de economie, gegarandeerd mag blijven. Het ABS heeft zulks via een persbericht bekend gemaakt.

error: Kopiëren mag niet!