Kafverbranding grootste zorg bestuursdienst Nickerie

Het onverantwoord verbranden van kaf door de pelmolenaars in Nickerie is na tientallen jaren nog steeds de grootste zorg van de bestuursdienst. Bij de verbranding komt er heel veel rook vrij die ook nog een geur heeft. Indien zich burgers bevinden in de omgeving waar er kaf verbrandt wordt, kunnen die ademhalingsproblemen krijgen. Dagblad Suriname sprak met het hoofd van de Milieu Gezondheidsdienst van het commissariaat, Joyce Toelsie. In deze droge periode heeft de brandweer haar handen vol aan kafverbrandingen. Het vuur van het kaf dat overal wordt verbrand, loopt over naar nabijgelegen bossen. De afgelopen tien jaren wordt er een gedoogbeleid gevoerd over deze problematiek, zegt het hoofd van de MGD. Het wordt hoog tijd dat deze aan banden wordt gelegd.
Momenteel zijn er 27 pelmolenaars in bedrijf. Een deel van deze molenaars verbrandt zijn kaf, een ander deel dumpt dit in de rivier terwijl een ander deel het kaf volgens de procedurele wijze afvoert. Er zijn twee plaatsen aangewezen om het kaf te dumpen. Deze zijn te Zeedijk en het Nani-gebied nabij de Stalweide. Volgens de vergunningsvoorwaarden mag padiekaf niet in het openbaar verbrand worden of gedumpt worden in de rivier. Maar al 10 jaren lang wordt er een gedoogbeleid gevoerd, uit Toelsie haar bezordheid.
In 2010 was een aanvang gemaakt met het ordenen van de padiekafverbranding. Toen was een grote open plek te Zeedijk aangewezen als de locatie voor het dumpen van kaf. Maar deze optie zou slechts voor een periode van twee jaar gelden als overbruggingsmaatregel. In die tussentijd zou naar een ander oplossingsmodel gezocht worden. De twee jaren zijn al verstreken. De locatie te Zeedijk is ook al overvol waardoor het Nani-gebied te Stalweide aangewezen is als de plek om kaf te dumpen.
Rijstproducent en pelmolenaar Ramadhin is volgens de bestuursdienst de pelmolenaar die de bestuursdienst de grootste hoofdpijn bezorgd. Afgelopen week donderdag stond kaf in brand bij zijn pelmolen. De brandweer is uitgerukt om dat te blussen. Uitgerekend maandag was er weer sprake van kafverbranding, waarbij de brandweer wederom is uitgerukt. Aan de voorman van het bedrijf is aangezegd geen kaf te verbranden. De rijstproducent zelf was sedert donderdag niet te bereiken.
Toelsie geeft aan dat de berg opgestapelde kaf achter een leegstaande perceel van Ramadhin even hoog is als zijn pelmolen. Naast zijn perceel is er ook een leegstaand stuk terrein waardoor de brand zich verder verplaatst naar dit gebied. Zij legt er de nadruk op dat het verbranden van kaf ‘heel vervelend is’. ‘Blijft er een stukje smeulen, dan kan dit opnieuw leiden tot een brand. Het smeulen kan uren duren. De brandweer moet blijfen natmaken totdat het kaf helemaal geweekt is.’ Ramadhin was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!