Distributie en opslag vuurwerk volgens richtlijnen brandweer

De distributie en opslag van vuurwerk geschieden volgens richtlijnen van de brandweer, zegt de districtcommisaris van Wanica, Roline Samsoedien. Zo aanstonds is het weer vuurwerkmaand. Vanuit de afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) van het ministerie van Handel en Industrie is er vermeld dat er voorlopig 8 containers aan vuurwerk in het land is. Dit aantal is precies hetzelfde als vorig jaar. De ingevoerde containers met vuurwerk waren toen met hulp van leden van het Korps Brandweer Suriname (KBS) onderzocht. “De keuring wordt ook door de brandweer gedaan. Er is duidelijk gesteld dat op de verpakkingen de instructies in het Engels moet staan. Vanaf de import wordt er daarop gelet”.
Aanvragen voor een vergunningen worden ingediend door de winkeliers. Als de vergunningen zijn ingediend, heeft de dc van elk district een afspraak met de brandweercommandant en eventuele adviezen worden bekeken . Zij geven de voorwaarden aan die in de vergunning worden opgenomen. Worden deze goed bevonden, dan wordt toestemming verleend aan de winkeliers om vuurwerk te verkopen. Het afschieten van vuurwerk zal weliswaar starten in de laatste week van december en eindigen op de tweede dag van het nieuwe jaar. Vorige jaar werd door de brandweer aangegeven dat men mocht afschieten van 27 december tot en met 2 januari.
“De distributie van voorwerk ligt in handen van vuurwerkimporteurs en blijkbaar zullen ze begin december distribueren, zodra de mensen over hun vergunning beschikken.” De vuurwerkveiligheid wordt ook door brandweer aangegeven.
Verder stelt dc Samsoedien dat het zelf aan de ouders ligt erop toe te zien dat hun kinderen geen gevaarlijke knallers kopen. “Indien zij dat toch doen, moeten zij in ieder geval niet zonder begeleiding afschieten”, aldus de dc .

error: Kopiëren mag niet!