Ordening openbaar vervoer Paramaribo

Zijne Excellentie, Mijnheer de President,
In verband met de uitnodigingen die de deur uit zijn gegaan omtrent het bovengenoemde onderwerp, zijn wij, als Surinaamse bushouders, enorm bezorgd over de eventueel door te voeren ordeningsmaatregelen door de overheid.
Gezien de chaotische situatie rondom Paramaribo en het centrum, willen wij als mede landgenoten ook gaan voor verdere modernisering en ordening van onze binnenstad. Dit voor een beter economisch perspectief en vooral om over te gaan naar een milieuvriendelijk beleid welke voor de naaste toekomst kan worden uitgevoerd.
Ons centrum Paramaribo wordt met de dag meer en meer overspoeld met onnodig overtollig autoverkeer. Dit brengt enorm lange files, verkeersdrukte en vooral productie van schadelijke broeikasgassen met zich mee.
Om het bovengenoemde maatschappelijk probleem te helpen oplossen, bieden wij bij deze een aantal voorstellen aan de regering van ons geliefd Suriname:
– Bij deze kunnen wij overgaan tot ‘verbod van onnodig autoverkeer’, houdt in dat bedrijven, overheidskantoren, huishoudens, vrachtwagen voor transport van goederen voor diverse winkels, politie, brandweer, ambulance, particuliere bussen en geregistreerde taxi bedrijven bij de KKF, zullen in deze gebieden wel toegang hebben met hun voertuigen voor het uitvoeren van hun diensten aan de samenleving, stafpersoneel van diverse kantoren en bedrijven zullen ook toegang hebben.
– Zo kunnen wij het overtollige autoverkeer buiten het centrum van Paramaribo houden en ervoor zorgen dat er minder broeikasgassen in de ruimte van onze winkelcentra geproduceerd worden. Dit brengt heel veel milieu- en gezondheidsschade met zich mee voor ons als burgers, toeristen en ook voor moeder Natuur.
– Met de bovengenoemde aanpak zullen wij overgaan tot de verdere versterking van ons openbaar vervoer, dat tot in het midden van het centrum Paramaribo toegang zal moeten hebben en bij deze zal men geen lange afstanden meer moeten afleggen voor het bezoeken van het winkelcentrum en andere bestemmingen.
– Dit zal veel meer economische bedrijvigheid met zich meebrengen voor alle winkeliers, bedrijven, restaurants en ons centrum zal zo een toeristisch milieuvriendelijke stad worden in het Caribisch Gebied.
Gebieden die veel last hebben van overtollig autoverkeer:
– Beginnende bij de hoek Zwartenhovenbrugstraat\Saramaccastraat (EBS) tot richting Waterkant, Zwartenhovenbrugstraat tot Henck Arronstraat richting Onafhankelijkheidsplein. Dit gebied ondervindt enorm veel last van overtollig onnodig autoverkeer.
– Het verbod van overtollig autoverkeer kan worden ingevoerd van 05.00 uur tot 19.00 uur.
– Overtollig autoverkeer kan men buiten houden middels een flitssysteem in te voeren, geregistreerde kentekenplaten zullen alleen toegang hebben.
De verbindingswegen tussen het verboden tijdstip voor het onnodig autoverkeer kunnen zijn Zwartenhovenbrugstraat, Henck Arronstraat, terug Keizerstraat Fred Derbystraat.
Niet geregistreerde kentekenplaten kan men herkennen als ‘verbod autoverkeer mobilisten’ die niet bespaard zullen blijven van zware boetes.
Zo hebben wij de dagelijkse verkeersdrukte in de ochtend- en in de middaguren in het stadscentrum helpen wegwerken middels een milieuvriendelijke aanpak. Bushouders die meer dan 20 jaren hun parkeerplaats toegewezen hebben gekregen van de toenmalige overheid, zullen zo ongehinderd blijven voortbestaan.
Bij deze verblijf ik met vriendelijke groeten,
Suraj Sahadew-Lall
Bushouder Lijn 2

error: Kopiëren mag niet!