Tien jaar Pharmport: Meer dan voldoende ruimte om te groeien

Ondanks de huidige financiële perikelen is er meer dan voldoende ruimte voor Pharmport om te groeien. De markt laat zien dat zich veranderingen voltrekken, waarbij niet het product alleen, maar het totale pakket een rol zal spelen. “En dat is precies wat we willen aanbieden: een oplossing voor de klant, in dit geval de patiënt. Want die staat centraal,” zegt Pharmport’s productspecialist Wandy Soemodihardjo.
Het tienjarig bestaan van het bedrijf op 4 november aanstaande heeft met de dit jaar behaalde ISO-certificering voor kwaliteitsmanagement een extra feestelijk tintje. “De ISO-certificering is de waardering waar we zo hard voor gewerkt hebben in de afgelopen jaren. Maar het echte werk begint nú. Want je moet hard blijven werken om aan de kwaliteitseisen van de patiënt en de klant te kunnen voldoen en deze zelfs uit te bouwen”, zegt Ashvien Sewgobind, Business Unit Manager van Pharmport, met gepaste trots.
Samenwerken
Pharmport werd in 2005 opgericht als naamloze vennootschap voor het uitoefenen van de goederenhandel op het gebied van medicamenten en andere medische, pharmaceutische en aanverwante artikelen, alsook het uitoefenen van de commissiehandel, doorvoerhandel en import- en exportbedrijf. Zich tot het uiterste inzettend om een bijdrage te leveren aan het “verlichten en weghalen van pijn en lijden” van de Surinaamse bevolking, onder meer door hoge kwaliteit medicamenten, farmaceutische grondstoffen en herbale middelen te leveren, nam Sewgobind in augustus 2011 het roer over als operations manager. Aan een aantal uitdagingen, zoals het winnen van het vertrouwen van de gemeenschap, is keihard gewerkt. “Ik ben binnengekomen met hard werken, dedication en passie voor het werk, maar we hebben onze positie vandaag de dag kunnen verstevigen dankzij de compassie die we als team dagelijks weer ervaren. Samen hebben we invulling kunnen geven aan de grondgedachte van het bedrijf: mensen helpen hun lijden te verlichten”, vertelt Sewgobind.
Commitment
Een belangrijke tool voor succes blijkt de wekelijkse werkbespreking, waarbij elke week wordt geëvalueerd, fouten en successen worden geïdentificeerd met daaraan gekoppeld een plan van aanpak. Ook worden de werkzaamheden voor de komende week in kaart gebracht. Een goede planning is namelijk een vereiste, zegt Customer Relations Technician (CRT) Amrita Ramdhani. Een klant contacten zonder diens voorgeschiedenis er op na te slaan, is uit den boze. Het is niet altijd even makkelijk om een link te maken met de wens van de klant en de procedures waaraan medewerkers zich moeten houden. “Het is dan een uitdaging om beide zaken zodanig met mekaar te stroomlijnen, dat de klant tevreden wordt gesteld zonder dat buiten de geschreven regels om wordt gewerkt. Dat is tot nu toe aardig gelukt”, zegt Ramdhani. Het sleutelwoord daarbij is commitment. “Als bedrijf moet je staan achter wat je belooft. Continuïteit is erg belangrijk”, vult Soemodihardjo aan. “We willen als bedrijf een belangrijke partner zijn in het leveren van producten van hoge kwaliteit. ISO is daar een belangrijk hulpmiddel bij. Voor elke schakel, van inkoop tot eindgebruiker – de patiënt in dit geval – is het belangrijk dat we ons houden aan de regels.”
Persoonlijk contact
Het persoonlijk contact met de klanten is voor het Pharmport-team een belangrijk hulpmiddel geweest om de doelstellingen van het bedrijf levend te houden. Daartoe staat het bedrijf jaarlijks op diverse beurzen zoals de KKF Jaarbeurs en de IndoFair. “Dan ben je in direct contact met de klant en dat is erg fijn”, zegt Pharmport-leidsman Sewgobind. Die ervaring heeft CRT Sven Derby ook. “Sommige klanten vinden het prettig dat we elke week contact maken, anderen eens per maand. Belangrijk is dat de patiënt/klant centraal staat. Onze bijdrage bestaat in het helpen verlichten of zoveel mogelijk wegnemen van hun lijden en hun pijn. Dat maakt ons uniek”, verklaart de CRT. Dat is volgens hem ook de reden waarom in het bedrijf een heel andere sfeer heerst dan in een zuiver commercieel bedrijf. “Wij willen echt iets goeds doen.”
Teruggeven
De kans om “echt iets goeds te doen” neemt het bedrijf extra te baat bij de herdenking van haar tienjarig bestaan. Er is besloten om geen groot feest te vieren. In plaats daarvan zullen onder andere bejaardeninstellingen en kindertehuizen worden bedacht met een aantal bloedsuikermeters en –strips. Dit gebeurt ook in het kader van Wereld Diabetesdag op 14 november aanstaande. “We willen die bewustwording creëren dat je op je gezondheid moet letten en preventief te werk kan gaan. Ruim 15 % van de bevolking lijdt aan diabetes, waarvan 26% insuline spuit. Suriname heeft naar schatting 12.000 insuline-afhankelijke diabeten, waarvan een deel niet weet dat hij of zij diabetes heeft, met alle gevolgen van dien. We willen daarom die awareness helpen verhogen”, aldus Sewgobind.
Ashvien Sewgobind,
Business Unit Manager NV Pharmport

error: Kopiëren mag niet!