Semiracist Richard Kalloesingh is back in town

De in mijn ogen zeer competente agrarische deskundige Richard Kalloe is recentelijk weer begonnen om in zijn hoedanigheid van erkende racist af te geven op hoofdzakelijk creolen. In mijn hoedanigheid van reserveracist, en van etnische afkomst creool, zou ik hierbij willen reageren op het zeldzaam grove artikel, verschenen in een lokaal dagblad van vrijdag 30 oktober j.l.
Het artikel “Crisis op crisis, same old story” heeft een aantal harde conclusies over deze regering , maar ook over mensen die niet op Richard Kalloe lijken. Zijn commentaar daarover overschrijdt echter zelfs de norm van racisten. Enkele citaten: “Deze regeerders leren het nooit, want ze komen net uit het bos, in evolutionaire termen gesproken.” Citaat 2: “Immers, mensen van Afrikaanse oorsprong blinken niet uit in tolerantie en samenwerken.” Citaat 3: “Sommigen willen inhalen, maar een evolutionaire achterstand haal je nooit in. De Afrikaanse mens heeft langer dan 200.000 jaar de aarde voor zich gehad. Wat heeft men gepresteerd? Wij met glad haar komen pas op het toneel zo een 20.000 jaren geleden. Men (Afrikaan) heeft een beschavingsachterstand, een ontwikkelingsachterstand een laag economisch bewustzijn en een kennistekort”. Citaat 5: “De Afro-Surinamer wil geen verantwoordelijkheid voor zijn daden, daar knelt het, men is niet volwassen genoeg om leiding te geven aan een land”. Citaat 7: “We hebben een clown die het monetair en budgettair beleid in handen heeft”. Tot zover enkele citaten. Het is algemeen bekend dat Richard Kalloe door twee verschillende presidenten, Venetiaan en Wijdenbosch, is ontheven, of zelfs is ontslagen. Het waren beide creoolse presidenten. Dat deze twee beslissingen, en creools gelieerde zaken uit zijn jeugd, zo lang op het gemoed van Kalloe zouden werken, was niet voorzien. Het resultaat is wel te zien in dit epistel van zijn hand. Een ding zijn we wel met Kalloe eens; het gaat niet goed in Suriname. Daar zijn voor en tegenstanders van de huidige regering het over eens. In een ingezonden artikel van mij, geschreven een week voor de verkiezingen van 25 mei jl. onder de kop ”Als de NDP wint, wat dan?”, had ik deze situatie reeds voorspeld: een lege kas, door de NDP zelf leeg gehaald. Richard Kalloe geeft enkele gebieden aan waar de zaak fout gaat en geeft voorbeelden. In zijn mening gaat het echter fout, niet omdat er beperkt deskundige Surinamers, NDP’ers grote beslissingen nemen, maar omdat er creolen, en geen hindoestanen aan het bewind zijn. Zelf ga ik er van uit dat als welke regering dan ook overwegend loyalisten, vrienden en familieleden op posten benoemt, het meestal fout gaat, omdat loyaliteit niet hoeft samen te gaan met deskundigheid. Omdat de NDP grotendeels rekent op wat een hindoestaanse analist terecht noemde “ delen van het onderontwikkelde deel van het creoolse bevolkingssegment”, zijn de loyalisten in dit geval vaak creools. Kalloe gaat er echter vanuit dat creolen genetisch zijn blijven steken in het stenen tijdperk, waarbij hindoestanen de overgang naar de moderne tijd genetisch wel gemaakt hebben. Het zal dus fout gaan, zodra en zolang creolen dit land besturen. Richard Kalloe gaat er van uit dat de Indiërs nazaten zijn van uit Oost Europa over de bergen naar Azie uitgeweken blanken, die daarmee beschaving naar India gebracht hebben, en de hindoestanen in Suriname een voorsprong hebben gegeven. Ik hoop niet dat hij met die voorsprong mede bedoelt de in India bekende ‘soft crime inventiviteit’, zoals die van die Indiër uit Engeland, die alle ingewanden van zijn tijdens een vakantie in India overleden moeder liet afvoeren, om in die ruimte heroïne naar Engeland te smokkelen, waarbij ik hoop dat hij zijn moeder niet zelf vermoord heeft om dit plan mogelijk te maken. Een speurhond in Engeland zorgde er voor dat deze meestertruck niet doorging. Ik hoop niet dat hij bedoelt die Indische arts in de Verenigde Staten die in september 2015, om zijn patiëntenbestand te vergroten gezonde cliënten infecteerde en ziek maakte, om daarmee zijn inkomen te vergroten. Ik hoop niet dat hij bedoelt de hindoestaanse man in Suriname die in 2014 zijn beide ouders dood kapte, om een perceel met daarop een huis. Ik hoop niet dat hij bedoelt de film, waarin Hema Malini in de rol van moeder, samen met haar stiefzoon, gespeeld door Shahrukh Khan de strijd aanbindt tegen haar echte natuurlijke zoons, omdat die de vader uit de weg willen ruimen, om het proces van de verdeling van zijn nalatenschap te versnellen. Dit soort van “evolutionair verkregen inventiviteit” hoeft geen gemeengoed te worden van de wereldbevolking. De blanken uit het noorden hebben ook grote invloed uitgeoefend op Noord-India, waardoor Indiërs uit het noorden vaak een neerbuigende houding vertonen t.o.v. die uit het zuiden. Een film uit Zuid-India wordt vaak geassocieerd met een laagwaardiger product. Ook acteurs en regisseurs uit het zuiden werden anders ingepast. Shilpa Shetty, Pryanka Chopra, Karan Johar, Sunil Shetty, Sanjay Singh uit het zuiden proberen daarom zo veel als mogelijk noords te lijken. Richard Kalloe gaat prat op zijn afgeleide noordelijke afkomst van blanken, maar indien Adolf Hitler met nog slechts een enkele plaats in een gaskamer zou moeten kiezen tussen Richard Kalloe en Richard Burton, zouden enkelen het jammer gevonden hebben om ondanks alles geen afscheid van Richard Kalloe genomen te hebben. Het gaat dus niet goed met Suriname. Er is een regering met een creools overwicht aan de macht, en de beslissingen worden hoofdzakelijk door creolen genomen. Laten we wel toegeven dat de regering erkent, dat er veel fout is, en dan ook ingrijpt in zo veel mogelijk gevallen, waarbij ingrijpen nodig is, al gaat het om een loyale NDP-er die gecorrigeerd of vervangen moet worden. De kwaliteit van de handelingen van corrigerende individuen hangen niet primair af van de groep waar hij vandaan komt, maar van hem zelf, zijn eigen capaciteiten, en de wil om die in te zetten. Toen ik ooit op aanvraag van de Suralco met een ruime volledig academisch technisch gevormde delegatie uit de Verenigde Staten en Canada naar het binnenland moest vliegen om de destijds,1979, voor het Kabalebo en het Jaikreekproject geselecteerde constructie locaties vanuit de lucht te observeren, hield de Suralco directeur van die tijd persoonlijk op het vliegveld Zanderij het gezelschap kort voor de aanvang van de vlucht voor: “The only person in this plane, who can change an order of mr. Monsels during this flight, is the pilot”. Die bevoegdheid had ik niet te danken aan mijn creools/Afrikaanse achtergrond, maar aan mijn opleiding, mijn inzet en mijn ervaring. Er was bij slechts een van de twaalf locaties overleg met de piloot nodig, waarbij juist ik de piloot afgeraden heb om een volgens hem haalbare vlucht tussen twee bergen in uit te voeren, met mijn advies om in plaats daarvan tweemaal recht over de bergen te vliegen.
Richard Kalloe zal nimmer beoordeeld mogen worden via zijn vermeende relatie met blanke Europeanen, uit noord India met veel Ariërs, of in relatie tot anderen uit Zuid-India, met veel tjamars, maar op wat hij nu doet en wat hij hier doet. Kalloe is een deskundige agrariër. Hij is agrariër en geen Ariër en nog minder een tjamar of een Ariër, ook niet als hij zijn naam zou laten veranderen in Kalloesing of Kalloesingh!
Tenslotte nog een voor sommigen controversiële zinsnede, die ik vaker gebruikt heb bij mijn ingezonden stukken over etnisch gelieerde Surinaamse onderwerpen. “Richard Kalloe, speel niet met vuur, want als er brand uitbreekt zullen alleen degenen die veel hebben, ook veel verliezen.”
Drs. E.G.Monsels

error: Kopiëren mag niet!