Scalian-houders melden zich aan bij pg

Een deel van de scalian-houders heeft zich volgens afspraak inderdaad aangemeld bij het Openbaar Ministerie. Dit bevestigt waarnemend procureur- generaal Roy Baidjnath Panday tegenover Dagblad Suriname. De zes scalianhouders hebben eerder deze week Baidjnath Panday aangegeven dat zij hun zaak buiten proces willen afhandelen. De termijn voor voldoening aan de voorwaarde was op verzoek van de eigenaren van de scalians gesteld op 30 oktober tot middernacht. De OM-topper zei vrijdag dat hij nog geen cijfers kan aantonen over het aantal overtreders dat inmiddels voldaan heeft aan de boete wegens de overtreding van de Mijnbouwwet. Hij zegt wel dat na betaling van de boetes de drijvende goudfabrieken zullen worden afgestaan. De goudpontons zijn nu aan de ketting gelegd bij de post van de Commissie Ordening Goudsector te Lebi Doti.
Hoewel minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen aangeeft dat de scalians na afgifte zullen worden ontmanteld, zijn velen in de samenleving wel sceptisch. “Laat de minister de papieren met harde afspraken over de scalians op het stuwmeer, die boven water zijn gekomen, zo snel mogelijk drogen en het in de publiciteit brengen, naar de DNA en wat meer sturen om de verdachtmakingen om te zetten in beschuldigingen. De zaken die hij aanhaalt, moet hij hard maken. Anders gaat men zeggen dat Dodson liegt en allerlei zaken verzint om zijn voorganger in een kwaad daglicht te stellen. Het gaat niet gemakkelijk zijn voor hem om met zoiets te leven. Wie stuurt hem aan, in wiens belang past het”, zei oud NH-minister Jim Hok eerder in de media. Hij zegt dat het helemaal niet waar is dat hij concessies heeft verleend aan de scalians tijdens zijn bewind. Volgens de Palu-topper heeft het kabinet van de president steeds in de weg gestaan, waardoor de aanpak niet kon worden gepleegd.
Mijnen op water strafbaar
Een ieder die mijnbouwwerkzaamheden uitvoert zonder dat hem mijnbouwrechten zijn verleend, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee jaren en/of een geldboete van ten hoogste SRD 100.000. Dat staat uitdrukkelijk in het Decreet Mijnbouw. Overtreding van de Mijnbouwwet levert echter ook een economisch delict op en de Wet Economische Delicten heeft op deze overtreding een gevangenisstraf van 6 jaar gesteld en een geldboete van maximaal SRD 5 miljoen. Indien de feiten worden gepleegd door een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen hier te lande aanwezige of gevestigde leden van het bestuur of bij ontstentenis van die leden, tegen de vertegenwoordigers van de rechtspersoon hier te lande. Het Decreet Economische Delicten gebiedt het in beslag nemen en verbeurd verklaren van de goederen, waarmee de economische delicten worden gepleegd. In het geval van de in beslag genomen scalians is duidelijk dat er geen mijnbouwrechten zijn verleend.
FR

error: Kopiëren mag niet!