Stabiliteit kan je wel eten!

Nog voor de verkiezingen van 2010, ging het aardig goed met Suriname. De Surinaamse dollar was voor meer dan 150% monetair gedekt. Nog nooit was een Surinaamse munt zo sterk geweest. Geen enkele Surinamer hoefde bang te zijn voor de waardevermindering van de SRD. De economie was stabiel!
De Surinaamse economie heeft in de periode 2004-2010 een gestadige groei gekend, waarbij mag worden aangemerkt dat de export groter was dan de import. Nieuwe economische poten zetten voet aan de grond en klampten zich vast aan groei en stabiliteit. Toerisme is daar een groot voorbeeld van. Bedrijven w.o. Royal Torarica, Queens, Best Western, Marriott, Berg en Dal, Wyndham Garden en vele andere werden een feit en waren voor vele Surinamers een opening voor werkgelegenheid en het bouwen aan een betere toekomst. Met een positieve handelsbalans in genoemde periode mag worden geconcludeerd dat iedere Surinamer de mogelijkheid werd geboden te werken aan een betere toekomst.
De banken in Suriname hadden tegen eind 2009 totaal meer dan SRD 1 miljard aan leningen verstrekt. President Venetiaan (nu ere-voorzitter van de NPS) en zijn team hadden vele condities geschapen zodat het ondernemerschap in staat was te bloeien. Gerealiseerde beleidsdoelen zijn o.a.: leningsfaciliteiten voor het klein ondernemerschap w.o. het Micro Kredieten Fonds, lagere rentetarieven en de Regionale en Europese markten die open stonden voor Surinaamse producten welke een uitkomst was van het internationaal vertrouwen in de economie.
De financiele teugels werden strak in handen gehouden door toenmalige minister van Financien, Humphey Hildenberg en wijlen de oud-governor van de Centrale Bank van Suriname Andre Telting. De burger kon plannen zonder vrees. De huishoudens waren stabiel!
Tussen 2005-2009 heeft het ministerie van Openbare Werken meer dan 2000 bouwvergunningen verstrekt. In 2007 zijn er 581 nieuwe bedrijven bijgekomen. In 2008 waren het 294 erbij en in 2009 nog eens 395 nieuwe bedrijven. Booming! Dat was de situatie.
En toch, waren er andersdenkenden die beweerden dat stabiliteit niet zaligmakend was. Spottend werd gezegd: “stabiliteit kan je niet eten.” In de verschillende jaarreden/regeringsverklaringen van President Desi Bouterse, komt het woord stabiliteit een aantal keren voor. Is die stabiliteit wel eetbaar? Wat eten we dan nu?
We sommen op: Slechte financieel-monetaire situatie, onoverzichtelijkheid over het regeer- en persoonlijk beleid, corruptie op grote schaal, koersen die de pan uitvliegen, verhoging van de rente bij de banken, stijging van de prijzen voor goederen en diensten, onzekerheid, weinig of geen werkgelegenheid, vernietiging van de gezondheidssector, wegvallen van morele normen en waarden.
Pater Karel Choennie heeft ooit een prachtig onderscheid gemaakt tussen volk en de massa. Hij zei: “een massa is nergens anders voor geschikt dan om een charismatische of etnische leider te volgen, die over het talent of handigheid beschikt om deze massa mobiel te maken. De massa vraagt niet naar het “wat”, “hoe”, of naar het “waarom”. Ze volgt slechts. Als de leider zegt: “Applaus!”, dan komt er applaus. Zegt de leider: “Stil!”, dan is er stilte. De massa voelt geen verantwoordelijkheid voor geen enkele daad, zelfs voor geen misdaad.” De leider neemt dan ook de verantwoordelijkheid geheel voor zich en neemt messiaanse proporties aan. Wat voor gevolgen dit voor de mensheid heeft gehad, illustreert de persoon van Adolf Hitler en de Duitse massa. De massa werd meegesleurd in de misdaad. Dat komt omdat de massa de vrije keuze mist. De persoonlijke vrijheid wordt door de massa prijsgegeven.
Het volk is echter anders dan de massa. Het volk kan ook wel een grote groep vormen, of bestaan uit enige grote groepen, maar hierin bewaart ieder zijn persoonlijke individualiteit. Het volk is samengesteld uit personen die vrij zijn in hun keuze; personen die de vrijheid van het woord, van vereniging, van geloofsovertuiging en van politieke richting bezitten. Ook het volk moet leiders hebben, die de te volgen weg wijzen, (zoals Mozes zijn volk heeft geleid door het woestijn) en leiders die door de goede voorlichting met het volk denken en plannen maken, maar tevens aan een ieder de vrijheid laten zijn eigen leiders te kiezen en daardoor zij eigen richting te bepalen.”
Bepaald u niet zelf: Behoort u tot de massa of tot het volk? Gaat u de stabiliteit van de NPS (met partners) regeringen nu wel willen “eten” of zullen we het houden op de stabiliteit die zich nu presenteert onder de huidige regeerders. Wij zijn benieuwd.
NPS informatiedienst

error: Kopiëren mag niet!