Crisis op crisis same old story

We gaan weer een periode tegemoet van sociaal-economische instabiliteit, zeg maar sociaal-economische achteruitgang. Onze regeerders leren het nooit, logisch want ze komen net uit het bos zo een 0.003 seconde geleden, althans in evolutionaire termen gesproken. Als evolutie gemaakt heeft tot wat we zijn, en je hebt het tijdperk van het wiel niet meegemaakt, je hebt geen spinnewiel of weefgetouwen gekend, je hebt ook geen kalender gekend, ook geen boeken gekend, ook geen grammatica gekend, men heeft overwegend roofbouw gekend en men heeft geen gedisciplineerde familie landbouw gekend, weinig of geen enkel cultuurgewas voortgebracht, dus weinig intellectuele beschavingsproducten voortgebracht, dan is het onmogelijk dat je in staat zult zijn om inhoud te geven aan de sociaaleconomische inrichting van een moderne maatschappij in een natiestaat.
Wat je weet is wat je aangeleerd hebt en overwegend is het emulatie en copypaste gedrag. Daarmee kun je ver komen totdat je creatief innovatief met oplossingen voor een aantal problemen moet komen waarvoor je nooit eerder een pasklaar antwoord hebt aangeleerd.
Zolang er maatschappelijke sanctie is, vertoon je het gedrag zoals men van je verwacht maar op het moment dat de kolonisator er niet meer is dan gaan de genen hun werk doen en ben je weer terug in het bos.
Dus als je op de koop toe dan ook bevoordeeld wordt door het kiesstelsel en wij een wanstaltige echte stamhoofdgrondwet hebben, dan begrijpt de lezer dat de politieke macht in het land altijd in handen gaat zijn van mensen die net uit het bos komen. En dus dat je ontwikkeling, dat je dat kunt vergeten geen toekomst nada. Immers mensen van Afrikaanse afkomst, de goede niet te na gesproken blinken niet uit in tolerantie en in het vermogen tot samenwerken.
Sommigen willen inhalen maar een evolutionaire achterstand haal je nooit in. Men is niet achtergesteld men is achter geraakt immers de Afrikaanse mens heeft langer dan 200.000 jaar de aarde en de gehele kosmos alleen voor zich gehad. Wat heeft men gepresteerd. Wij met glad haar komen pas op het toneel zo een 20.000 jaar geleden.
De afgunst van de Afro Surinamers op de andere etnische groepen is groot. En het is deze afgunst die gaat maken dat het land nooit ontwikkeld gaat kunnen worden. Gaat u maar na men heeft de hele ontwikkelingshulp letterlijk opgesoupeerd dan wel over de balk gesmeten. West Suriname 600 miljoen Nederlands, OPO projecten 150 miljoen Nederlands, overbruggingshulp 80 miljoen Nederlands, et cetera.
Alles is mislukt. Raamverdrag 600 miljoen DFL voor de private sector is opgegeten door de overheid. Miljarden van de begroting aangewend voor consumptie, miljarden bij staatsolie over de balk gesmeten.
De AFRO Surinaamse politieke partijen, hebben sinds 1954 haast onafgebroken de macht gehad. Men heeft een beschavingstekort, een ontwikkelingstekort, een laag economisch bewustzijn, en een kennistekort. Hun aanhang zit overwegend in het ambtenarenapparaat niets te doen want er is geen werk voor hun. Men heeft er een grote puinhoop van gemaakt, en natuurlijk krijgen de hindoestaanse chauffeur, de Javaanse koffiedame, de hindoestaanse rotishop de schuld. De AFRO Surinamer wil geen verantwoordelijkheid dragen voor zijn daden en daar knelt het, men is niet volwassen genoeg om leiding te geven aan een land. Onze voorouders hebben hun toekomst in eigen hand genomen en zijn uit Afrika weggetrokken. Dat is het grote verschil.
Tot zover deze evolutionaire terugblik. Deze crisis is erger dan die van de jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw. Immers men heeft het klaargespeeld om de gehele agrarische sector, de industrie, de bosbouw, de visserij, de handel en andere sectoren welke in handen waren van Surinamers om die te vernietigen. Al onze vis op zee en voor de kust verdwijnt te samen met de opbrengsten naar het buitenland. U moet niet denken dat de exportopbrengsten uit goud, hout, vis, etc in Suriname blijven neen het product en de Amerikaanse dollars verdwijnen naar het buitenland. Dus u hoeft niet te juichen over grote export opbrengsten want u wordt er alleen maar armer van immers het geld verdwijnt naar het buitenland en is niet uw bezit maar van de exporteur. Onze politieke leiders zijn makelaars in de uitverkoop van Suriname. Ze verkopen visserijconcessies, houtconcessies, goudconcessies en allerhande concessies aan het buitenland voor een appel en een ei. De Surinamer moet toekijken hoe zijn land letterlijk leeg gedragen wordt. En dat merkt u aan het deviezentekort en de stijgende koers. Momenteel importeren wij voor meer dan 1.2 miljard Amerikaanse dollars en wij verdienen legaal minder dan 300 miljoen dollars. Het verschil wordt aangevuld door de informele en illegale deviezensector. Wij zijn helers geworden.
De vorige crisis is gekeerd geworden in het jaar 1994, ik weet er alles van omdat ik toen een bepaald besluit heb genomen als minister van Handel en Industrie, een besluit welke de monetaire financiering een halt heeft toegeroepen. En er was een vooruitzicht van ontwikkelingshulp. Momenteel zijn alle bronnen van deviezen inkomsten met uitzondering van die van onze landgenoten overzee, opgedroogd. Al onze productiesectoren en exportsectoren liggen op hun gat. De Chinezen dragen alle deviezen weg, immers ze hebben de gehele handel in handen. Bovendien onze leiders en regeerders hebben geen flauw benul van hoe ze de crisis die ze zelf geschapen hebben moeten keren en economisch herstel moeten realiseren. We hebben een clown die het monetair en budgettair beleid in handen heeft, het is een recept voor een ramp. In een dergelijke situatie het eerste wat je moet doen is capital controls instellen, zie zeer recent Cyprus, Ierland, Ijsland en Griekenland.
Richard B. Kalloe

error: Kopiëren mag niet!