Evaluatie Project Naschoolse Opvang en Begeleiding Gestart

Evaluatie project Naschoolse opvang gestart.1Met de installatie van een werkgroep op maandag 26 oktober heeft minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het startsein gegeven voor de evaluatie van het project Naschoolse Opvang en Begeleiding. “De evaluatie is een belofte naar de president toe,” zei de minister tijdens de bijeenkomst. Het is dus de bedoeling dat het eindrapport aan het staatshoofd zal worden aangeboden.
De taken van de commissie zijn vijfdelig. Ze moeten ten eerste nagaan of de Naschoolse Opvang en Begeleiding heeft geleid tot positieve leerresultaten op de basisscholen. De bewindsman bekent dat dit een moeilijke taak is, aangezien niet alle leerlingen van de deelnemende scholen verplicht hebben deelgenomen aan het project. Er zal dus per school moeten worden nagegaan welke leerlingen consequent meededen en of hun resultaten wel beter zijn geworden. De minister verwacht in het verlengde hiervan een SWOT analyse van het project.
De werkgroep moet verder nagaan hoeveel de schulden zijn, die in de loop van de uitvoering van het pilot project zijn gemaakt. Het rapport van dit onderzoek zal ook ter beschikking worden gesteld van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap en Cultuur.
Er moet verder worden nagegaan op welke scholen de uitvoering van het project dringend vereist is. “We moeten zoeken naar de rode scholen. Scholen dus waar de leerprestaties het slechtst is. Jullie moeten ze dan ook vragen in welke vorm zij de Naschoolse Opvang uitgevoerd willen zien. Zo krijgen we een beeld wat de wens uit het veld is,” sprak minister Peneux de commissieleden toe.
De werkgroep telt vijf leden en staat onder voorzitterschap van Roy de Miranda. De bewindsman zegt een zo neutraal mogelijke werkgroep te hebben ingesteld om te voorkomen dat eigen belangen worden behartigd. De Miranda zei het rapport zodanig samen te stellen dat de regering de nodige veranderingen ogenblikkelijk kan instellen. Peneux wil bovenal een document waar alle zaken eerlijk verwoord zijn.

error: Kopiëren mag niet!