Peneux: ‘Vaseur kan ontheven worden uit Adek-bestuur’

2vaseurEx-directeur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) Kenneth Vaseur, is bestuurslid bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Gezien zijn recente in verzekering stelling en de schade die dit aan het imago van de universiteit kan aanrichten wordt nu de vraag gesteld of Vaseur nog als bestuurslid gehandhaafd moet worden. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux geeft aan dat aangezien Vaseur is aangehouden in een kwestie van EBS en niet in een kwestie van onderwijs, het rapport van de politie eerst naar het ministerie van Onderwijs gestuurd zal moeten worden voordat er verdere stappen genomen kunnen worden. Hij kan wel de beslissing nemen om Vaseur uit het bestuur te ontheffen vanwege het feit dat hij als bestuurslid van Adek niet optimaal kan fungeren. Op dit moment is er volgens Peneux nog geen officieel politiedossier gestuurd naar het ministerie. “Natuurlijk ben ik geen vreemde in Jeruzalem, ik volg de zaken ook”, geeft de minister aan. De personeelswet is volgens hem dan ook heel duidelijk als het gaat om opsluiting. Hij verduidelijkt dat volgens art 69 lid twee van deze wet er een aantal gronden zijn waarop de betrokken ambtenaar ontslagen zou kunnen worden. De minister kan hiertoe om eerdergenoemde reden echter nog niet overgaan voor wat betreft de functie van Vaseur van docent op de universiteit. Er zal volgens Peneux toch eerst gewacht moeten worden op een gedegen politie dossier en vonnis om de Personeelswet in deze te kunnen toepassen.

error: Kopiëren mag niet!