Opleiding advocaatstagiaires wordt sinds 2004 nu weer aangeboden

Opleiding advocaatstagiaires wordt sinds 2004 weer aangeboden.1Het is voor het eerst sinds 2004 dat de opleiding voor advocaatstagiaires weer wordt aangeboden. Suriname heeft van 1998 tot ongeveer 2004 een Beroepsopleiding Advocatuur gekend, maar die is vanwege een gebrek aan financiële middelen gestopt. In 2004 is de advocatenwet goedgekeurd in het parlement. De bedoeling was dat de advocatenopleiding toen werd opgestart. Omdat de opleiding toen niet bij wet was vastgesteld, is de opleiding in cursussen opgedeeld. Dit in de veronderstelling dat er 10 verplichte vakken waren, die in praktijk moesten worden omgezet. Harish Monorath, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, zegt dat hij als deken, en als parlementariër in 2014/15, de wijziging in de advocatenwet heeft afgedwongen, waarin de verplichte opleiding van twee jaar en de inwerkingstelling van het tuchtcollege is opgenomen. De Surinaamse orde van advocaten is in oktober 2014 begonnen met de voorbereiding van deze opleiding. Er is dus een jaar gewerkt aan de inhoud en de vormgeving van de opleiding. De orde is de eindverantwoordelijke van de opleiding. De opleiding is door de orde uitbesteed aan de Surinaamse Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN).
Die heeft op haar beurt een projectvoorstel ingediend bij de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland. Hierbij is er een budget van €200.000 vrij gekregen. De kosten van de opzet, de vormgeving en het vak inhoud, zijn uit de twiningsgelden gekomen.
Het gaat in totaal om 56 aanmeldingen. Deze 56 aanmeldingen komen van drie varianten. “De ene is de advocaatstagiaire, de tweede is de advocaat zelf die een refreshment wil hebben en de derde is de geïnteresseerde. Wij hebben wel strenge eisen aan de opleiding. Als je in de opleiding zit, wordt je advocaat. De persoon die zich aanmeldt, meld zich niet aan voor maar één module. Die meldt zich aan voor de hele opleiding. Voor die opleiding moet men een patroon hebben, en moet men als een advocaatstagiaire zijn ingeschreven. De derde groep moet apart toestemming krijgen, omdat de opleiding niet voor hen bestemd is”, zegt Monorath.
Monorath hoopt op top juridisch jaar
Ook een college van toezicht zal worden geïnstalleerd. Het college van toezicht zal toezicht moeten ouden op de advocaatstagiaire in de praktijk. Het volgen van de opleiding is via de administratie gemakkelijk te controleren. Maar het college van toezicht zal nagaan als de stagiaire in de praktijk op stage is geweest, de strafzittingen heeft bijgewoond, procesrecht heeft geleerd etc.
Voor Suriname is dit volgens Monorath een unieke aangelegenheid. “Het past volledig in dat deel van het professionaliseren. Ook het Hof is aan het professionaliseren. Op 6 november heeft het Hof de publicatie van haar gedragsregels. Ik hoop dat wij nog eind van dit jaar het tuchtcollege nog ingesteld kunnen krijgen door de president en dan hebben wij een top juridisch jaar gehad. Zijdens de orde en het Hof hebben wij dan een hoop nieuwe dingen klaargestoomd voor 2016.
Op 30 oktober 2015 zal de tweejarige Beroepsopleiding Advocatuur 2015-2017 van start gaan met een tweedaagse conferentie in de Banquet Hall van Hotel Torarica.
Bij de opleiding 2015-2017 zijn de vaardighedenvakken inhoudelijk vernieuwd, het curriculum is enigszins aangepast en er zal gebruik gemaakt worden van een digitale leeromgeving (DLO) welke de advocaatstagiaires in staat stelt tijd-en plaats ongebonden met de studie bezig te zijn. Vermeldenswaard is dat het docentenkorps bestaat uit ervaren Surinaamse advocaten.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!