Verwarring bij keuringsbedrijven door plotselinge wisseling toezicht

De verschillende autokeuringsbedrijven hebben inmiddels bericht ontvangen van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) dat zij zich nu moeten wenden tot het door de Juspol-minister, Jennifer van Dijk-Silos, ingesteld nieuw toezichtinstituut, Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen Suriname (SHMS). Hiermee ontneemt Van Dijk-Silos de Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen (STKM) de bevoegdheid om dit te doen. Micha Willemsberg, directeur van het keuringsbedrijf Spar, zegt dat hij alle keuringen voorlopig heeft afgezegd, omdat hij nog niet naar het nieuw systeem is overgestapt. Dit, omdat de aankondiging zo plotseling is geweest. De keuringsstations zijn via een digitaal netwerk verbonden met STKM.
‘Ik weet niet waarom dat ding niet op de juiste manier is gegaan. Waarom moest het zo geheimzinnig.’ Hij geeft aan bericht ontvangen te hebben, waarbij is aangegeven dat nieuwe formulieren opgehaald moesten worden en een programma gedownload moest worden. Je kunt je volgens hem nu zonder een beveiligde stick aanmelden en de keuringen doen. Hij heeft dit zelf nog niet gedaan, omdat hij eerst precies wil weten wat er allemaal speelt en nog eventueel zijn personeel wil trainen in de omgang met het nieuw systeem. Willemsberg is tevens belast met het organiseren van keurmeestertrainingen, waarvoor hij samen met het Natin een overeenkomst met STKM heeft lopen. Hij vernam in eerste instantie dat de trainingen die nu gaande zijn, stopgezet zouden worden. Dit had de onderdirecteur van Juspol aan een docent van de training meegedeeld. Maar de Juspol-minister heeft volgens Willemsberg zelf gebeld naar de docent met de mededeling dat de trainingen toch voortgang konden vinden. ‘Het STKM heeft ook aangegeven dat de trainingen door kunnen gaan.’ Willemsberg zegt dat hij nu niet meer weet wie de aanspreekpersoon is in deze, aangezien niemand hem formeel benaderd heeft, terwijl hij degene is die de trainingen organiseert. Hij weet niet als de overeenkomst die hij met STKM heeft nu komt te vervallen, als er een nieuwe overeenkomst komt of als Juspol de trainingen zelf overneemt.
Ook de keurmeester bij het keuringsbedrijf Lieuw’s zegt dat het bedrijf nu genoodzaakt is om te werken met het nieuw instituut. Indien zij toch via het STKM-systeem gaan, worden zij op het matje geroepen door SHMS. Het nieuw toezichthoudend instituut stelt dan dat zij strafbaar zijn als zij bij STKM gaan, alhoewel dit wettelijk nog nergens is vastgelegd. Voor de rest kan het bedrijf zijn werk wel gewoon doen, mits het SHMS-systeem gebruikt wordt. De nodige app is reeds gedownload door Lieuw’s, waarna door middel van een speciale code tot keuring kan worden overgegaan. Ook dit bedrijf geeft aan dat nu geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van een speciale ‘dongle’ (stick) om op het systeem te komen. ‘Dit systeem is in principe een kopie van het voorgaande systeem. Het verschil is dat de keurmeester nu geen stick meer hoeft te gebruiken. Het probleem dat men nu in de praktijk heeft bij het werken met dit systeem, is dat het voor verwarring zou kunnen zorgen als de klanten het nog niet kennen en erger nog als de politie het niet herkent, omdat er ook andere keuringsformulieren zijn’, zegt de keurmeester. Voor de betaling wordt bij Lieuw’s nog steeds het systeem, zoals aangegeven door STKM, gebruikt. Het is bij de keuringsbedrijven nog niet bekend waar en op welk rekeningnummer de stortingen van de keuringsbedrijven aan het eind van de maand gedaan moeten worden.

error: Kopiëren mag niet!