Financieel wanbeleid kabinet Bouterse sijpelt door naar Surinaams kind

Het financieel wanbeleid dat door kabinet Bouterse is gevoerd de afgelopen vijf jaren, sijpelt door naar het Surinaams kind. Hier bestaat volgens politica Ruth Wijdenbosch geen twijfel over. Een aantal termijnen is zij namens de NPS gekozen tot volksvertegenwoordiger en heeft zij gefungeerd als parlementariër. In al haar betogen, stond het Surinaams kind centraal. Dat de Shri Rudra school van de gemeente Sanatan Dharm een leerkracht in de zesde klas moet ontberen, dit vindt zij absurd en niet kunnen. Als reden wordt door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur opgegeven, gebrek aan financiën. Dit gelooft Wijdenbosch helemaal niet. Zij voegt er aan toe dat vanwege het gevoerd financieel wanbeleid niet slechts het Surinaams kind maar de totale samenleving de dupe van wordt. De politica betreurt het ten zeerste dat dit beleid wordt voortgezet. Zij maakt zich dan ook ernstig zorgen om de toekomst.
Wijdenbosch legt de vinger op de zere plek door eraan te herinneren dat het slagingspercentage in de zesde ‎klassen enorm laag is. Dat het ministerie willens en wetens de school een leerkracht onthoudt voor de zesde klas, een examenklas vindt zij zeer ernstig. Zij legt er de nadruk op dat het de eerste verantwoording betreft van het ministerie van Onderwijs om ervoor te zorgen dat schoolkinderen in alle klassen voorzien worden van leerkrachten. Vooral die kinderen moeten optimaal in staat gesteld kunnen worden om onderwijs te volgen. Het is een verplichting van het ministerie om schoolkinderen te voorzien in deze behoefte.
De politica heeft ook contact opgenomen met de gemeente Arya Dewaker en de directie van de Shri Rudraschool. De school telt 11 leerkrachten die aangesteld zijn door het ministerie van Onderwijs en door de Staat uitbetaald worden. Maar het verzoek dat in september is gericht naar het ministerie om de school te voorzien van een leerkracht in de zesde klas, is geweigerd. Als reden wordt opgesomd, de precaire financiële omstandigheden in het land. Wijdenbosch zal deze problematiek onder de aandacht brengen van de assembleeleden die zitting hebben in de vaste commissie Onderwijs. Zij hoopt van harte dat de schoolkinderen voorzien worden van een permanente leerkracht zodat zij zonder enige problemen hun examen kunnen afleggen aan het eind van het schooljaar.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!