Reactie op “Onderwijsbonden tegen oudermiddag"

De onderwijsvakorganisaties Fols en BvL zijn tegen de invoering van oudermiddagen door onderwijsminister Peneux. Tot nu toe werden er op voj en vos scholen gemiddeld drie keer per jaar ouderochtenden gehouden om ouders in de gelegenheid te stellen de leraren te spreken over de prestaties van hun kinderen. Bezwaren van Minowc tegen ouderochtend zijn: de leerlingen krijgen geen onderwijs op die dag en slechte opkomst van ouders doordat veel ouders overdag moeten werken. Oudermiddag heeft het voordeel dat de lessen overdag normaal worden gegeven; het nadeel is dat ook dan te weinig ouders zullen komen, omdat zij ook in de middag moeten werken. Terecht merkt dhr. Marcelino Nerkust op dat veel ouders vanwege hun werk de oudermiddagen niet zullen bezoeken. Daarom zou het Minowc ouderavonden moeten invoeren. Dan is de kans het grootst dat ouders in grote aantallen komen opdagen.
Niet lesgebonden taken
Voor schoolleiders en leraren zijn er lesgebonden en niet lesgebonden taken. Tot de lesgebonden taken behoren o.a. lesvoorbereiding, lesgeven, sectie vergaderingen, opstellen van repetities en corrigeren van gemaakte repetities/schoolonderzoeken/examens. Tot de niet lesgebonden taken behoren o.a. het organiseren van en deelnemen aan ouderavonden. Het Minowc zou heel duidelijk moeten aangeven hoeveel uren per jaar leerkrachten en schoolleiders verplicht moeten besteden aan niet lesgebonden taken.
Bezwaar bonden
De ondervoorzitter van de BvL vindt dat voor oudercontacten de tijd van de leerlingen en niet van de leraren moet worden gebruikt. Voorts is hij van mening dat de leraren in hun vrije tijd veel voor de leerlingen doen waarvoor ze niet worden betaald. Hij vraagt zich af waarom leerkrachten moeten inleveren en ouders niet. Interessant is om te weten wat leraren in hun vrije tijd doen voor de leerlingen; welke diensten verlenen leerkrachten aan studenten buiten de normale lestijden? Vroeger werden oudercontacten ’s avonds gehouden (ouderavond ). Waarom is men overgestapt op ouderochtend ten bate van leerkrachten? Het ministerie van onderwijs heeft ingeleverd ten nadele van studenten en ouders. In dit verband klopt het niet als de ondervoorzitter van de BvL zegt dat leerkrachten te veel hebben ingeleverd.
Het bezwaar dat leerkrachten die studeren op avondopleidingen niet verplicht kunnen worden vrij te nemen en dat er op de avondopleidingen een aanwezigheidsplicht is, kan worden overruled door de niet lesgebonden uren van leerkrachten. Als men een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een aantal niet lesgebonden uren, die op andere dan normale lestijden moeten worden ingevuld, dan hebben leerkrachten zich daaraan te houden. Bovendien moeten de meeste leerkrachten maar drie keren deelnemen aan de ouderavonden. Leerkrachten die een avondopleiding volgen, zouden dus gemiddeld drie keren per schooljaar moeten verzuimen voor ouderavonden. Drie keren per jaar verzuim ligt beslist binnen de grenzen van de aanwezigheidseis; de bezorgdheid van de voorzitter van de Fols hieromtrent valt dus erg mee.
De Fols pleit voor behoud van de ouderochtend en wil daarbij kijken naar een model waarbij de leerlingen niet weggestuurd hoeven te worden. Op ouderochtend de leerlingen op school laten komen, terwijl de meeste leslokalen en leerkrachten bezet zijn, werkt niet; waar breng je de studenten onder en onder wiens toezicht? Ik ben benieuwd naar een werkbaar model voor deze zaak.
Accent bij de ouders
Het Minowc, de leerkrachten en de ouders zijn verantwoordelijk voor het houden van succesvolle contacten tussen ouders en scholen. De verantwoordelijkheid van het Minowc en de leerkrachten is om zoveel mogelijk effectieve lesuren te creëren en zoveel mogelijk ouders te krijgen op de oudercontacten. De verantwoordelijkheid van de ouders is de nauwe betrokkenheid in het leerproces van hun kinderen. De bonden vinden dat het accent meer bij de ouders gelegd moet worden: ouders moeten bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid en ze moeten vrij nemen van hun werk. Ik denk dat de meeste ouders hun verantwoordelijkheid wel kennen en die ook willen nemen als de randvoorwaarden gunstig zijn: organiseer oudercontacten op tijden waarop de meeste ouders vrij hebben (’s avonds of op zaterdagochtend). Als het gros van de ouders dan verstek laat gaan, mag men een gefundeerde uitspraak doen over geen/weinig verantwoordelijkheid van ouders.
Jack Mohanlal

error: Kopiëren mag niet!