Is Suriname aan de afgrond?

Om ons geliefd land verder te ontwikkelen, moeten wij als Surinamer continue strijd voeren en de nodige offers brengen. Moet het arme volk alleen deze offers opbrengen of óók de leiders met alle privileges? De regerende partijen, de coalitie moeten regelmatig in nauw overleg treden met de oppositie om over allerhande nationale en internationale onderwerpen het land aangaande te bespreken; zodat er weinig meningsverschillen ontstaan.
De vele ontheffingen kosten de belastingbetalers wel veel geld. (Zie mijn artikel, mutaties, gesprek van de dag, d.d. 28 september 2015). Wat de benoemingen van beleidsmedewerkers en adviseurs betreffen, heeft eerder te maken met het fenomeen, vriendjespolitiek, zodoende worden partijloyalisten geaccommodeerd, terwijl ervaren kader en deskundigen ontheven worden.
Ook de aanstelling van directieleden, die waarnemen, terwijl zij niet voldoen aan de eisen en de nodige kwalificaties en knowhow missen; deze handelingen kunnen niet langer worden getolereerd !
Vanwege de verhoging van de nutsvoorzieningen die eerder moesten worden geïmplementeerd, nemen de kosten van diverse diensten met ongeveer 20 % toe. De begroting van de ministeries neemt door de bezuinigingen met 50 % af en de vraag is of bepaalde diensten niet te kort worden gedaan. De regering, althans de minister van Financiën, Hoefdraad beweert dat de achterstallige betalingen aan leveranciers deels al betaald zijn. Het begrotingstekort is volgens de regering teruggelopen tot SRD 3 miljard, terwijl het eigenlijke tekort op ongeveer SRD 8.6 miljard berust, volgens bepaalde politici. Het goudbedrijf Rosebel Goldmines ligt onder vuur en de Alcoa gaat verdwijnen. Suriname gaat zelf dit bedrijf runnen om de bauxietontwikkeling en de aluinaarde ter hand nemen.
Als wij president D. Bouterse moeten geloven, hetgeen hij in zijn jaarrede heeft verklaard over de perspectieven voor zowel Suriname als voor Alcoa, dan ziet het wel hoopvol en rooskleurig uit, vooral de continuering van de bauxietsector.
Indien de president geloofwaardig overkomt, dan zal naar zijn zeggen de multinational haar verplichtingen nakomen. Het zal wel een positieve ontwikkeling betekenen als Alcoa en Suriname samen de mijn – en raffinageprojecten gaan implementeren met bauxiet van het Bakhuysgebergte. Dit project zal ongeveer $ 3 miljard kosten, gaat Alcoa dit willen financieren of China? De overeenkomst van de Brokopondo waterkrachtcentrale wordt eind december 2019 beëindigd en daarna zal Suriname de eigenaar zijn, dit is wel een positieve ontwikkeling.
De hamvraag is, hoe de betrokken partijen samen met de regering in de praktijk vorm kunnen geven aan de kwestie: werkgelegenheid, armoedebestrijding, de criminaliteit de kop indrukken en de economie wederom stabiel te maken. Hopelijk zullen werkgevers en bedrijfsleven een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de toenemende werkloosheid.
De regering, de werkgevers en de vakbeweging moeten samen hun krachten bundelen en een voortrekkersrol vervullen en de nodige handreikingen en handvaten bieden, alsook praktische informatie geven om elke Surinamer een gedegen kans te bieden en vooral het land besparen van een verdere afgang! De geldontwaarding neemt met de dag toe.
Volgens de statistieken van het ABS heeft de consument in vergelijking met 2014, 4,3 % meer betaald voor goederen. De wisselkoersen blijven stijgen, de Euro is SRD 4,25, terwijl de USD gestegen is naar SRD 3,84. Door de onzekere financieel–economische situatie en zonder interventie van de Centrale Bank van Suriname (CBS) zal de straatkoers zondermeer toenemen en hoger worden.
Om de huidige crisis tegen te gaan, moet de regering een goed, gedegen en een transparant beleid voeren en zorgen voor een behoorlijk bestuur, waarbij corruptie de kop wordt ingedrukt en verspilling van staatsgelden wordt voorkomen.
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!