KRUTU: Onbesmet door Vooroordelen en Privébelangen

Afgelopen zaterdagavond zat ik naar een aflevering van ‘KRUTU” te kijken en het viel me voor de zoveelste keer op hoe bevooroordeeld wij als volwassenen kunnen zijn. Deze ‘volwassen vooroordelen’ doen velen vaak genoeg veel kwaad vergoelijken en soms zelfs goedpraten. Kennelijk geschiedt dit ook met verborgen agenda’s. De onderwerpen die in dit bewuste programma aan de orde kwamen, waren mijns inziens minder belangrijk dan de algemene conclusies die zo helder en eerlijk door de geschoolde jongeren getrokken werden – onbesmet door vooroordelen en privébelangen. Een begaafde jongeman bracht bovendien op eigen poëtische wijze de economische toestand en het bedrog daarbij kernachtig tot uitdrukking. Ik ben toen wederom gaan beseffen dat wij deze jongeren politiek niet moeten beïnvloeden, maar eerder moeten leren luisteren naar hen. Een wereld opbouwen vanuit deze schone geesten lijkt wel een paradijs in het verschiet.
Conclusies
Enkele voor mij opvallende conclusies, die ik kenmerkend vind voor de politieke situatie in ons land, kunnen als volgt worden weergegeven:
a) Het lijkt alsof politici allergisch zijn voor goed functionerende wetten.
b) Wanneer je je schuldig maakt aan corruptieve praktijken, neem je het risico om alles kwijt te raken en kun je je achteraf dus niet gaan beroepen op gepleegde investeringen die terugbetaald moeten worden.
c) Met het motto ‘samendoen’ wordt lippendienst bewezen aan het Surinaamse volk, aangezien alleen het volk moet opdraaien voor de torenhoge salarissen van (semi-) overheidsfunctionarissen, de politieke propaganda inclusief de indienstneming van duizenden ongekwalificeerde krachten, en de gestolen gelden en goederen.
d) Als de onrechtmatig verkregen goederen en diensten teruggehaald worden en de (semi-)overheidsinstellingen worden gesaneerd, zijn misschien de voorgenomen tariefsverhogingen niet nodig.
e) Zonder de politieke ruggensteun van de totale regering en DNA zal de ingezette strijd tegen corruptie weinig soelaas bieden.
f) Ik wil weten waar mijn belastinggeld naartoe gaat, zodat ik weet of het aan onnodige dure reizen van misschien zelfs vrienden en familieleden besteed wordt.
g) Waarom worden niet alle personen die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptieve/strafbare feiten opgesloten?
h) Het schijnt dat pas als je iets illegaals doet, je financieel wordt beloond of met een betere politieke functie.
Uiteraard is deze interpretatie het resultaat van mijn paradigma en beoogt geenszins wie dan ook medeverantwoordelijk hiervoor te houden.
Dr. Roy I. Bhikharie, PhD
Voorzitter PVP

error: Kopiëren mag niet!