Minister Noersalim krijgt verzoek vrije dag voor Sasi Sura

Minister Noersalim krijgt verzoek vrije dag voor Sasi Sura.1Ter voortzetting van de verbreding en verdieping van zijn oriëntatie op het religieus beleid dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt, heeft minister Noersalim op 22 oktober de Federatie Javanisme Suriname en de Islamitische Federatie Suriname op zijn kabinet ontvangen.
Namens de federatie heeft voorzitter Harold Posetiko onder meer de wens geuit om Sasi Sura, het Javaanse Nieuwjaar, uit te roepen tot een vrije dag. Deze dag zou feitelijk al vóór de aanvang van het vasten bij deze doelgroep tot nationale gedenkdag moeten worden uitgeroepen. Omdat de vastenperiode echter al is begonnen, is het verzoek gedaan om de laatste vastendag uit te roepen tot vrije dag. Dit jaar valt het op 13 november. Minister Noersalim heeft aangegeven deze kwestie voor te zullen leggen aan de regering. Verder stelde hij dat alle overige aangelegenheden die direct door Binnenlandse Zaken kunnen worden aangepakt, terstond de nodige aandacht zullen krijgen. De minister is namelijk ervan overtuigd dat religieuze organisaties een belangrijke ruggengraat zijn voor de waarborging van morele waarden en normen in een samenleving en benadrukte dat dit keer ook weer.
Vanuit de Islamitische Federatie Suriname is de behoefte aangegeven voor ondersteuning bij haar activiteiten voor vooral achtergestelde wijken. Op de minister is een beroep gedaan om de mogelijkheden na te gaan voor het beschikbaar stellen van arbeidskrachten van uiteenlopende aard. Als voorbeeld is gesteld het project voor de bouw van een school op Brokopondo, waar zij momenteel kampen met voldoende mankracht. De federatie stelt zich ook beschikbaar voor het helpen formuleren van beleid. Minister Noersalim stelde dit zeer op prijs en gaf verder aan daar waar mogelijk, de federatie en alle overige religieuze organisaties, te ondersteunen in de uitvoering van haar werkzaamheden.

error: Kopiëren mag niet!