Fenomeen ‘schoolboot’ verdwijnt in Marowijne

Voj-scholieren uit verafgelegen dorpen in Marowijne moeten in de gelegenheid worden gesteld om ook met de schoolbus te worden vervoerd naar Moengo. Aan boothouders is vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minow) het voorstel gedaan om bustransport in te zetten. Het doel is om aan zoveel mogelijk kinderen onderwijskansen aan te bieden. Minowc is druk bezig alle scholieren te voorzien van een speciale studentenpas. Volgens Remy Clenem, inspecteur van het basisonderwijs, tevens Minowc-vertegenwoordiger in het districtsbestuur van Marowijne, zijn er al zo goed als zeker alle trajecten afgehandeld. Hoewel er reeds een weg over land is aangelegd tussen Moengo en Ricanaumofo, wordt er voorlopig boottransport gebruikt voor schoolgaanden. ‘We laten het aan de boothouders over om een keuze te maken. Ze worden aangeraden ook naar een goed vervoer te zoeken om alle kinderen op hun traject veilig en op tijd naar school te brengen’, zegt Clenem. Het nadeel van boottransport is dat bij regenweer kinderen nat kunnen worden, terwijl juist de rivier bij elk weersomstandigheid begaanbaar blijft. Bij bustransport kan het transport soms ernstig last ondervinden van een slechte weggesteldheid als gevolg van regenval. Met het studentenpassysteem wordt ook nagegaan hoeveel kinderen gebruik maken van de voorzieningen die het ministerie aanbiedt.

error: Kopiëren mag niet!