‘Invloed vreemdelingen op sociaal maatschappelijk leven in Suriname is heel groot’

2 Invloed vreemdelingen op sociaal maatschappelijk leven in Suriname is heel grootDe invloed die vreemdelingen hebben op het sociaalmaatschappelijk leven in Suriname is heel groot. Dat is de conclusie die getrokken werd tijdens een lezing, georganiseerd door Advocatenbureau Schurman op vrijdag 23 oktober. De lezing had als thema ‘De impact van het vreemdelingenrecht op het sociaal maatschappelijk leven’. Er zijn verschillende aspecten bekeken voordat men op deze conclusie is gekomen. Aspecten zoals de invloed van vreemdelingen op onze economie, onderwijs, werkbeleid, gezondheidszorg en huisvestigingsbeleid in Suriname. De lezing werd verzorgd door de jurist Sharda Sitaram, die van mening is dat de overheid geen controle uitvoert op de hoeveelheid vreemdelingen die in het land komt. Vreemdelingen zijn mensen die niet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit. Om de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen, zijn er enkele wettelijke regels waaraan zij zich moeten houden. Verdragen en wetten als de Toescheidingsovereenkomst, verschillende bilaterale overeenkomsten, de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit, en de Visuminstructie zijn slechts enkele die opgenoemd zijn. Op basis van deze regelgeving kunnen de typen vreemdelingen gecategoriseerd worden. Het beleid van de overheid is vaak een open of liberaal beleid. Er wordt namelijk geen controle uitgevoerd op de komst van vreemdelingen, wanneer, waar en het aantal dat komt en als zij zich vestigen of niet. Vestigen zij zich bijvoorbeeld illegaal wordt er ook geen jacht op hen gemaakt. Het beleid gaat dan over tot restrictief beleid in combinatie met een selectief beleid. De vreemdeling moet precies aangeven waarvoor hij komt en hoe lang hij gaat blijven. ‘Dit is toch een duidelijker beleid’, stelt Sitaram.
Invloed van illegalen op economie
Volgens Sitaram heeft de overheid steeds weer geprobeerd illegalen in het legale systeem te brengen. ‘Allereerst zien wij dat er sprake is van een moeiteloze binnenkomst (denk maar aan de back track van Frans- Guyana en Guyana), waardoor we ook niet weten hoeveel vreemdelingen precies in het land zijn. Deze groep komt werken zonder een werkvergunning, en waardoor er ook geen belasting afgenomen wordt van deze groep. Zij beschikken niet over een ziektekostenverzekering en veelal wordt aangegeven dat illegalen ook geen ziektekosten betalen. Kinderen kunnen tot het basisonderwijs volgen, maar het hoger onderwijs gaat iets moeilijker. In dit kader ligt men met het vraagstuk hoever het kinderrechtenverdrag reikt bij illegale kinderen.’
Overheid moet werken aan bevolkingsbeleid
Om een duidelijk beeld te krijgen hoeveel legale en illegale vreemdelingen in Suriname vertoeven, zou de overheid een bevolkingsbeleid moeten maken, stelt Sitaram. Een duidelijke registratie van de hoeveelheid en welke opleiding zij bezitten, moet er zijn. ‘Het beleid moet ook transparant zijn, zodat wij weten welke mensen we nodig hebben en voor welke branche. Het bevolkingsbeleid moet dus afgestemd worden op het vreemdelingenbeleid.’ Als eindconclusie stelt Sitaram dat dit ervoor zal zorgen dat advocaten in de toekomst ook beter de belangen van de vreemdeling kunnen behartigen.

error: Kopiëren mag niet!