Brunswijk: ‘STKM werkt glashelder’

Brunswijk STKM werkt glashelderDe voorzitter van de Stichting Toezicht Keuring Motorrijtuigen (STKM), Leo Brunswijk, is van mening dat de stichting volledig transparant is in haar operatie. Dit zegt hij in gesprek met Dagblad Suriname. “Alles wat wij doen is glashelder.” De beschuldigingen van de minister van Juspol, Jennifer van Dijk-Silos naar de STKM zijn volgens hem zeer ernstig. “Ik heb er niks aan om mijn handen hieraan vuil te maken”, zegt Brunswijk op de vraag of de beschuldigingen onterecht zijn. STKM vindt dat de minister door het instellen van een interim-bestuur niet juist heeft gehandeld. “Wij kennen geen interim-bestuur in onze statuten. Als zij een andere stichting heeft opgericht die in een interim-bestuur voorziet dan is dat haar stichting”, zegt Brunswijk. De minister heeft volgens hem niet het recht om de stichting te ontbinden of ontmantelen dus blijft de stichting bestaan.
‘De minister heeft niet de juiste weg bewandeld die volgens de statuten van de stichting geboden worden’, meent de STKM voorzitter. Artikel 6 van de statuten waarin staat dat de minister onder bepaalde voorwaarden leden mag ontslaan, biedt namelijk de mogelijkheid om een gerechtelijk onderzoek in te stellen naar ondermeer vermeende onjuiste handelingen of ‘afpersing’ vanuit het bestuur. Aan de hand van een rechterlijke veroordeling wegens misdrijf mag de minister leden ontslaan. Brunswijk vraagt zich af waarom Silos niet deze weg heeft bewandeld en de rechter niet heeft ingeschakeld. Aangezien STKM niet formeel, maar slechts via de media vernomen heeft dat zij niet meer mogen optreden als toezichthouder, stelt Brunswijk dat de positie van de stichting in deze onaangetast is. “Ons adres is ongewijzigd. De deurwaarder weet ons dus te vinden.”
Brunswijk beroept zich op de transparantie van de stichting en geeft aan dat elk kwartaal de cijfers van STKM door een onafhankelijke consultant worden opgemaakt en doorgestuurd naar het Clad. Ook wordt elk jaar een Clad-rapport over het STKM uitgebracht. Reden waarom het hem verbaasd dat de minister nu aangeeft dat ze het Clad wil inschakelen voor een onderzoek, terwijl dit al regelmatig gebeurd. ‘Voorts ontvangt de stichting op geen enkele moment gelden in contanten’, verduidelijkt hij. Alle ontvangsten worden op de bank gestort door de keuringsinstituten. “Betalingen vinden hier niet plaats, alles loopt via de bank.”
Over de vermeende goedkeuring van auto’s die niet veilig zijn voor deelname aan het verkeer door diverse keuringsinstanties, zegt Brunswijk dat het STKM een dubbele controle uitoefende op de keuringsbedrijven. “Er zijn 4 controleurs en deze werden op hun beurt weer door een politieambtenaar gecontroleerd op steekproefbasis.” Ook de controleur werd dus gecontroleerd. “Bij het aantreden van Silos heeft zij de politieambtenaar gelijk weggehaald uit het proces.” Volgens Brunswijk heeft het STKM meedere malen getracht een ontmoeting te hebben met de minister hieromtrent, omdat het controlesysteem hierdoor in problemen raakte. Zij heeft volgens Brunswijk steeds geweigerd hen te ontvangen. Hij heeft schriftelijke verzoeken gestuurd naar de minister die zij nooit heeft beantwoord. “De minister is wel geinformeerd door derden maar ze is niet goed geinformeerd”.
STKM hield gisteren een persconferentie waarbij zij, in aanwezigheid van de voorzitter, de penningmeester en de technisch-coördinator inging op de berichtgeving zoals die in de media is verschenen. Brunswijk benadrukte toen nog dat vanwege het feit dat een formele mededling vanuit Juspol ontbrak, hij niet te diep op zaken wenste in te gaan.

error: Kopiëren mag niet!