OS Makandi in Kajana nog steeds gesloten

Tot groot ongenoegen van de initiatiefnemers van OS Makandi in Kajana aan de Gran Rio, district Sipaliwini, is de school na enkele dagen open te zijn geweest, sinds 6 oktober weer dicht. De sluiting gebeurde zonder enig overleg met ouders en bewoners van het dorp. De Makandischool is opgericht in 2007 door de bewoners en een aantal vrijwilligers en sponsors uit de toerismesector. Op 23 februari 2010 vroeg Stichting Damiso in naam van het dorp erkenning voor de school aan het ministerie van Onderwijs. Die erkenning werd verleend op 20 december van hetzelfde jaar en sindsdien is Makandi een openbare school, aanvankelijk alleen kleuteronderwijs, daarna een eerste jaar en in het schooljaar 2013-2014 een eerste en tweede onder 1 onderwijzer. Vorig schooljaar was er 1 kleuterleidster voor 2 jaren kleuteronderwijs en enkel een eerste jaar met een onderwijzeres, die sinds 1 oktober dit jaar is overgeplaatst naar een ander dorp. De school had al meerdere leerjaren lager onderwijs kunnen hebben, waren er de voorbije jaren maar genoeg leerkrachten gestuurd.
Begin oktober is de school gestart met alleen 1 kleuterjuf. Na enkele dagen werd de school gesloten, zogenaamd wegens een brief van de dorpsbewoners tegen de persoon van die kleuterjuf. Uit een onderzoek naar aanleiding van een dorpskrutu is gebleken dat er van zo een brief geen sprake is. Het dorp ging immers voorlopig akkoord met het voorstel van directeur Binnenland Bert Eersteling om in afwachting van een extra leerkracht, de school draaiende te houden met de kleuterjuf in kwestie. Resultaat van het misverstand: al meer dan 2 weken geen kleuter- en eerstejaarsonderwijs op Kajana.
Dit staat in schril contrast met de toespraak, die minister Peneux bij de aanvang van dit schooljaar hield. ‘We gaan voor zichtbare verandering en verbetering in het onderwijs. Niemand mag worden weerhouden of mag misleiden bij het verwezenlijken van de gestelde onderwijsdoelen. De tijd is aangebroken om kritisch te zijn en samen te werken aan een goede toekomst van onze jeugd.’ In diverse interviews zei de minister dat net zoals de overheid, ook de ouders en de gemeenschap daarbij een rol te vervullen hebben. Welnu, minister Peneux, dat is de bedoeling van dit schrijven. Ouders en organisaties in het dorp roepen de minister op om onverwijld deze situatie te bekijken en een oplossing aan te bieden.

error: Kopiëren mag niet!