Reaktie op “Verkiezingen NPS-Paramaribo: gefeliciteerd Ivanildo Plein, gecondoleerd NPS”

De op vrijdag 16 oktober 2015 gehouden bestuursverkiezingen voor de NPS Afdeling Paramaribo, zijn geheel conform de statuten en het huishoudelijk reglement van de partij gehouden. Volgens een gepubliceerd stuk van de heer Wim Bakker hebben wij hier te maken met een goocheltruc. Echter ben ik een heel andere mening toegedaan. Het z.g. geheim ligt simpelweg in het feit dat wij in de NPS te maken hebben met een gestructureerde en getrapte democratie. Indien de vertegenwoordigers van de Onderafdelingen hun stem hebben uitgebracht zonder dit van tevoren af te stemmen met de leden van hun desbetreffende onderafdelingen, is dat een tekortkoming van hun zelf en niet van de partij in zijn geheel. Ik zou mij kunnen indenken dat de heer Bakker zich zorgen maakt om de honderden NPS’ers die hun stem niet hebben kunnen laten horen c.q. gelden, vanwege het feit dat ze geen lid zijn van een onderafdeling. Maar, heeft de heer Bakker als “hardwerkende” NPS’er, in tegenstelling tot velen anderen, ooit eens de moeite genomen deze NPS’ers te adviseren en/of te motiveren zich aan te sluiten bij een onderafdeling? Heeft de heer Bakker ooit eens een mogelijkheid bedacht deze sympathisanten op de een of andere manier de mogelijkheid te geven hun stem ook te doen horen?
Seti NPS waarvan de heer Bakker een exponent is, heeft nooit een mogelijkheid hiervoor gezocht, laat staan gevonden. Bovendien heer Bakker, maakte u deel uit van het hoofdbestuur tijdens de laatste wijzigingen van de statuten. Waarom heeft u toen niet ingegrepen maar wel uw handtekening hieronder geplaatst? Misschien omdat de inhoud van de toen gewijzigde statuten u persoonlijk voordelig uitvielen?
Ten aanzien van de 11.000 burgers van Paramaribo, zou ik graag van de heer Bakker willen weten wat zijn oplossing hiervoor zou zijn. Een referendum? Indien dat zijn uitgangspunt is, zou ik graag willen weten hoeveel van de 11.000, lid zijn van de partij, omdat de verkiezingen binnen de partij een aangelegenheid is van de geregistreerde leden. Ten tweede zou ik graag willen weten hoe de heer Bakker erachter zou komen wie de 11.000 uit de bijkans 153.000 burgers uit Paramaribo zijn, die op de NPS gestemd hebben.
De heer Ivanildo Plein is op een democratische wijze gekozen tot voorzitter van de NPS-Afdeling Paramaribo. Ik wens hem hierbij veel sterkte en wijsheid toe bij de wederopbouw van deze afdeling. Ook de groep Seti NPS wens ik het zelfde toe met het praten volgens hun “vele ontevreden” NPS’ers maar wil wel een ernstig beroep op de heer Bakker doen nu op te houden met de lasterpraatjes over de NPS.
Tot slot wil ik de heer Bakker de boodschap meegeven dat het begrip ‘democratie’, nooit een synoniem is geweest en ook nooit een synoniem zal zijn van Wim en Bakker!!!
Irshaad Fatehmahomed
Lid van de werkgroep Planning en Ontwikkeling Japin

error: Kopiëren mag niet!