Directeur Diakonessenhuis neemt ontslag

De ‘kersverse’ algemeen directeur van het Diakonessenhuis, Melvyn Rapprecht, is directeur af. Hij heeft op eigen verzoek zijn ontslag ingediend. Dit heeft hij in een schrijven aan het stichtingsbestuur van het ziekenhuis meegedeeld. Het secretariaat van het ziekenhuis heeft op haar beurt dit bericht tegenover Dagblad Suriname bevestigd. Volgens informatie van Dagblad Suriname zou Rapprecht gereed zijn om met (vervroegd) pensioen te gaan. Vanaf afgelopen dinsdag voert hij geen werkzaamheden meer uit als algemeen directeur. De arts heeft een jaar gediend in die functie. Zijn voorganger Rakesh Gangaram Panday nam eveneens op eigen verzoek ontslag twee jaar terug. Het plotselinge ontslag van Rapprecht heeft al geleid tot speculaties in de samenleving. Dit, aangezien zijn voorganger zou zijn weggewerkt door specialisten in het ziekenhuis die hun eigen belangen wilden veilig stellen en weigerden zich te houden aan de door de directie opgelegde regels. Gebruikmakend van de faciliteiten van het ziekenhuis, wilden de specialisten hun privépraktijk houden, waarbij ook tarieven werden gehanteerd die niet in overeenstemming waren met die welke door de directie waren voorgeschreven.

error: Kopiëren mag niet!