‘De regering doet ons als land onbetrouwbaar overkomen’

‘We maken ons onsterfelijk belachelijk. Wanneer China werkers via Dalian naar Suriname stuurt om wegen te asfalteren of huizen te bouwen, zegt niemand wat. Als de Cubanen naar hier komen om een bijdrage te leveren in onze gezondheidssector, dan klaagt niemand daarover. Hoe kan het dan, dat wanneer de gouverneur van Java hier een onderhoud heeft met de vicepresident, de minister van Buitenlandse Zaken en die van Arbeid, met artsen, en daarna aanbiedt om 500 verpleegkundigen van Indonesië naar Suriname te sturen, deze zaak zó negatief wordt benaderd? Dan zijn we selectief bezig’, verklaart Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) in een reactie op de commotie die is ontstaan rond het aantrekken van 500 verpleegkundigen uit Indonesië.
Gouverneur Ganjar Pranowo van Midden-Java had eerder bekendgemaakt dat vanwege een verzoek van de Surinaamse regering voor de verpleegkundigen met behandelingsvaardigheden in nierfalen, 500 verpleegkundigen van Midden-Java naar Suriname zouden worden gestuurd. ‘Dit is één van de overeenkomsten die de overheden van Suriname en Midden-Java zijn aangegaan’, meldde Pranowo. Somohardjo vindt het afkeurenswaardig dat vandaag de dag Surinaamse regeringsfunctionarissen publiekelijk verklaren niet op de hoogte te zijn van deze afspraken. ‘Waarom zou Ganjar Prawono, die gouverneur is van Midden-Java met miljoenen inwoners, deze uitspraken doen als ze niet op waarheid zouden berusten? Zo moeten we niet omgaan met bevriende naties. We komen onbetrouwbaar en ongeloofwaardig over,’, stelt de PL-voorzitter.
De PL-topman wijst er verder op dat er in de berichtgeving vanuit de Indonesische ambassade niet eens gesproken is over betaling van de verpleegkundigen. ‘Als land zouden we dankbaar moeten zijn dat Indonesië ons als bevriende natie een dergelijke handreiking doet, maar in plaats daarvan worden zoveel bezwaren geopperd. Alsof verpleegkundigen uit Midden-Java derderangsburgers zijn, terwijl we geen bezwaar hebben wanneer Chinezen en Cubanen ons hier komen helpen’, klinkt een verontwaardigde Somohardjo. Hij merkt op dat de financiële problemen bij het Staatsziekenfonds (SZF) de situatie binnen de gezondheidszorg er niet beter op maken. Ziekenhuizen hebben reeds aangegeven dat het salaris van hun personeel mogelijk niet betaald kan worden deze maand. Ook zijn er houders van on-en min vermogenkaarten, die hun kaart niet hebben kunnen verlengen, waardoor deze groep geen aanspraak meer kan maken op medische zorg. ‘Nu komt er vanuit de regering van Indonesië een handreiking en dan wordt er zo negatief gereageerd? De regering maakt ons onsterfelijk belachelijk!’, aldus Somohardjo.

error: Kopiëren mag niet!