Mafosur en WWF informeren DNA en regering over kustbescherming en mangrove

MaFoSur en WWF informeren DNA en regering over kustbescherming en mangrove 1
MaFoSur en WWF informeren DNA en regering over kustbescherming en mangrove 2Het Mangrove Forum Suriname (Mafosur) heeft gisteren met ondersteuning van de WWF Caribbean Marine Alliance een seminar gehouden. Het onderwerp van dit seminar was ‘Kustbescherming en mangrove Paramaribo Wanica’. Mafosur is een groep van wetenschappers met verschillende achtergronden, die allemaal affiniteit hebben met mangrove. Het zijn wetenschappers die sinds 2013 onder leiding van professor Sewnath Naipal bijeen zijn gekomen. Het doel van het forum is om als groep van deskundigen elkaar te informeren, maar ook ondersteunend te zijn naar de overheid toe, wat behoud en bescherming van mangrove betreft.
Met het seminar wilden WWF en Mafosur de verschillende alternatieven die er zijn voor kustbescherming, aan de overheid presenteren. Aan het begin van het jaar heeft het ministerie van Openbare Werken het dijkenbouwproject geïnitieerd. Het project is voorlopig on hold gezet. Het forum wil voor de dijkenbouw milieuvriendelijke oplossingen presenteren. Er is gesproken over kustbescherming met behulp van mangrove. Ervaringen van Suriname en Frans-Guyana zijn gepresenteerd. Volgens Mariska Riedewald, secretaris van het Mafosur, zijn deze alternatieven op basis van data van verschillende seminars en afstudeerprojecten geformuleerd. ‘Deze informatie is omgezet om het verteerbaar te maken voor de overheid. De alternatieven worden ook met inachtneming van Financiën geformuleerd’, zegt Riedewald.
De ministeries van Openbare Werken (OW) en van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) waren vertegenwoordigd. Ook het parlement werd door drie volksvertegenwoordigers vertegenwoordigd. ‘Het feit dat er drie parlementariërs hier zijn, spreekt van de ondersteuning die wij nodig hebben in de richting die wij op willen gaan’, zegt Riedewald. Voor volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed, die ook aan de basis van Mafosur heeft gestaan, is dit heel zeker van belang. Één van de inleiders heeft volgens Nurmohamed ook terecht aangegeven dat mangrove één van de eenvoudigste zaken is waar de overheid voor moet kiezen. ‘De regering moet samen met de stakeholders beslissen wat zij wil hebben. Voor ons als DNA-leden is de Wet Bescherming Kustgebied van belang. Dat is een heel moeilijke wet. In Groot Paramaribo moeten bijvoorbeeld de verkavelingen allemaal stoppen. Of er moet een wet komen, waarbij een ieder vanuit Groot Paramaribo moet verhuizen. Dit gebeurt als men wil kiezen voor bescherming van het kustgebied. Voor ons als wetgevers is het belangrijk om te weten hoe men hierover denkt. We zijn ondertussen ook begonnen met het horen van meer dan 30 groepen over de wet. Het is een moeilijke wet, maar het moet komen’, aldus Nurmohamed.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!