Bushouders Lijn 10 gebelgd over onduidelijkheid uitgifte vergunningen

Onduidelijkheid uitgifte vergunningen zorgt voor gebelgde lijn 10 bushouders.1
Onduidelijkheid uitgifte vergunningen zorgt voor gebelgde lijn 10 bushouders.2Een groep van de buschauffeurs die de route Lijn 10 onderhouden, is gebelgd over de gang van zaken betreffende de uitgifte van vergunningen. Waar de PL-bushouders nu positief spreken over de ontwikkelingen op hun traject, merken de Lijn 10-bushouders op dat er ondanks een overvolle route toch nog vergunningen worden verstrekt. Het gaat in deze om één vergunning. Volgens bushouder Remy Bunsee, die door een groep bushouders wordt ondersteund, was de route met 32 bushouder al overbelast. Met een vergunninghouder erbij wordt het nog lastiger. Het ergerlijke van dit geheel volgens Bunsee is het feit dat er een tweede busvergunning met het nummer 32 is uitgegeven.
‘De uitgiftes van de vergunningen gebeuren ook niet zomaar. Alles is met names and faces. Als je naar TCT gaat, zie je een groot bord waarop staat ‘Nieuwe vergunningen worden voorlopig niet uitgegeven’. Als je vraagt wat de reden is, hoor je terecht dat er geen parkeerplaats is en het traject overbevolkt is. De voorzitter van PLO moet de bushouders in bescherming nemen, maar hijzelf verkoopt vergunningen. Die man wilde zelfs voor mij een PG- en een Lijn 10-vergunning verkopen. Ook subsidiegelden van bushouders worden ingehouden. Wat gebeurt er met de ingehouden subsidiegelden? Die worden niet teruggestort. De president zegt dat zijn grootste vijand armoede is, maar zijn grootste vijand is corruptie. Dat moet men stopzetten. Men moet de Clad ook richting Mahadewsing sturen. Men zegt dat er geen geld is. Men moet dus proberen deze middelen te traceren en weer in de boezem van de staat te brengen’, stelt Bunsee. Bunsee zegt zeker broodvrees te hebben, maar geeft ook tegelijkertijd aan dat hij geen andere keus heeft.
Robby Boedhoe die de tweede nummer 32 vergunning bezit, geeft aan dat er op Lijn 10 van de 32 vergunningen 1 indertijd is komen weg te vallen. ‘Ik heb daarop ingespeeld. Ik heb goed onderbouwd die vergunning aangevraagd. Het zijn dus nooit 33 vergunningen geworden. De uitspraken van Bunsee zijn allemaal onverantwoord. Het verstrekken van nog een nummer 32 is daadwerkelijk een fout van TCT. Op zich is dat geen groot probleem, want een nummer zegt je niets. Een sticker met een nummer geeft alleen aan dat de bushouder een vergunning heeft. TCT is geweest en erkent ook dat het hun fout is geweest’, zegt Boedhoe
John Mahadewsingh, PLO-voorzitter, is niet te spreken over de beschuldiging van Bunsee. ‘Ik heb geen vergunning op PG. Op Lijn 10 heb ik 2 vergunningen, waar de bussen normaal rijden. Dat is mijn inkomen. Ik heb niets te koop. Het is niet Mahadewsing die vergunningen verkoopt. Er is een aantal mensen, waarvan hij ook één van is, dat busvergunningen heeft gekocht. Ik ga mijn vinger daar niet aan branden’, reageert Mahadewsingh. Over de beschuldiging van het inhouden van subsidiegelden van bushouders en dat onverantwoord ten eigen bate te gebruiken, zegt Mahadewsing het volgende. ‘Mocht er geld overblijven op de rekening, staat er bij de eindverantwoording precies aangegeven wat wij nog op de rekening hebben. De eerstvolgende keer wordt gewoon het verschil overgemaakt. Dit heb ik ook op de alv uitgelegd, maar deze meneer Bunsee daagt nooit op’, aldus Mahadewsingh.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!