Arbeid vult vacante directiefuncties in met kader in huis

Arbeid vult vacante directie functies in met kader in huis. 1
Arbeid vult vacante directie functies in met kader in huis. 2De juristen Jimmy Belfor en Glenn Piroe zijn per 1 oktober 2015 benoemd tot respectievelijk directeur van het ministerie en onderdirecteur van het onderdirectoraat Juridische & Internationale Zaken (JIZ). Beide functionarissen werken ruim 20 jaren op het ministerie en hebben een bijzondere staat van dienst. Ze zijn op het ministerie begonnen als juridische medewerkers, terwijl ze nog bezig waren met hun rechtenstudie. Deze voordrachten heeft minister Soewarto Moestadja vanuit een dubbele motivatie gedaan. In de eerste plaats heeft hij het principe toegepast van ‘the right man in the right place’. Maar bovenal tracht de bewindsman met deze voordrachten een trend te zetten in het benutten van deskundigheid binnenshuis bij zowel de overheid als het bedrijfsleven.
Gehoopt wordt dat met deze aanzet van het ministerie een ontwikkeling op gang komt die een positief sneeuwbaleffect zal hebben op de publieke sector waardoor de overheid als voorbeeld kan dienen voor het bedrijfsleven in het streven naar decent work. Sinds het aantreden van Moestadja als minister van Arbeid bevordert hij beleidsmatig waardig en fatsoenlijk arbeid voor de beroepsbevolking. De voordrachten voor de vacante directiefuncties op het ministerie moeten gezien worden als een pragmatische benadering van het concept decent work. Werkers in het algemeen moeten kansen worden aangeboden op de werkvloer met de bedoeling dat ze kunnen werken aan hun eigen economische en sociale ontwikkeling. Als wij als land hierin slagen zullen bedrijven en de overheid zeker hiervan profiteren, omdat ze verzekerd zullen zijn van gemotiveerde werknemers. Decent work is niet slechts een aangelegenheid van de private sector, de overheid vervult een voorbeeldfunctie bij het promoten hiervan. Daarom moeten de benoemingen op het ministerie in dit licht worden geplaatst. Voorts hoopt het ministerie van Arbeid met deze aanzet op stuiting van de tendens waarbij eigen kader binnen de publieke sector wordt miskend. Deze tendens is geen goed signaal naar het bedrijfsleven toe dat een belangrijke partner is bij het ontwikkelen van de gewenste decent work in ons land.
Ten aanzien van staat van dienst van de voorgedragen functionarissen het volgende: Belfor bekleedde de functie van onderdirecteur Juridische & Internationale Zaken 19 jaren lang. Sinds 2013 werd hij belast met de waarneming van de directeursfunctie. Vanaf 1997 tot heden is hij de voorzitter van de Ontslagcommissie. Al enkele jaren is hij plaatsvervangende voorzitter van het Arbeids Adviescollege (AAC). Aangezien Belfor is benoemd tot directeur, kon Piroe benoemd worden tot de nieuwe onderdirecteur Juridische & Internationale Zaken. Piroe is sinds 1999 hoofd van de afdeling Internationale Zaken. Hij zit sindsdien in de Ontslagcommissie en is nu zelfs de plaatsvervangende voorzitter. In het Arbeids Adviescollege is hij vanaf 2004 plaatsvervangend lid. Hij doceert het vak Internationaal Recht vanaf 2003 op het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS). Piroe is voorzitter van de tripartiete Implementatie commissie Decent Work Country Program voor Suriname. Hij heeft verscheidene publicaties over arbeidgerelateerde aangelegenheden op zijn naam die zowel in het Nederlands als Engels zijn uitgegeven. Een van zijn publicaties is zelfs opgenomen in The ILO Global Database on Occupational Safety and Health Legislation (LEGOSH). Deze database geeft een beeld van het regelgevend kader met betrekking tot beroepsveiligheid. Belfor heeft vanaf 1997 regelmatig delegaties geleid naar de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie en Piroe doet dat vanaf 2003.

error: Kopiëren mag niet!