Zwarte markt koopt US dollar voor meer dan SRD 3,80

De schommelingen op de valutamarkt zijn momenteel een zeer gevoelig onderwerp. De door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gehanteerde koers voor de US$ staat momenteel nog op SRD 3.35, terwijl de US$ over straat helemaal niet dichtbij deze prijs te vinden is. Cambiohouders en banken zijn allemaal voorzichtig met het doen van uitspraken. Vooral uitspraken die tot onnodige speculaties kunnen leiden. Dagblad Suriname verneemt uit welingelichte bronnen dat de opkoop van de US$ de afgelopen dagen aan het toenemen is. Bedrijven schromen er niet om de dollar voor een prijs van SRD 3,82 te kopen. Van dezelfde bronnen is ook te vernemen dat zelfs de doorsnee burger zich naar het cambio haast om dollars op te kopen. Dit weerspiegelt het wegvallen van het vertrouwen in de eigen munt.
Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, geeft aan dat hij de leden van de vereniging heeft gevraagd om een persstilte in acht te nemen. De dollarkoers staat volgens Bhailal, indien beschikbaar, op SRD 3,70- SRD 3,75. Hij legt de nadruk op ‘indien beschikbaar’. Een bankdirecteur gevraagd naar een reactie op dit geheel, zegt het volgende. ‘De situatie is uiterst precair. Wij bankdirecteuren zitten heel moeilijk. Als je iets zegt en het wordt verkeerd opgevat, ben jij de bron. Daarom moet iedereen voorzichtig zijn, want voor je denkt, slaat de vlam in de pan en is de koers boven de SRD 4.’ De bankdirecteur geeft aan dat de Centrale Bank momenteel nog interventies pleegt, maar aan het afbouwen is. De banken krijgen volgens de bankdirecteur momenteel heel weinig interventiegelden van de Centrale Bank.
Volksvertegenwoordiger Gregory Rusland noemt deze situatie zeer zorgwekkend, omdat hij de situatie in het verleden ook heeft gekend. ‘Wij moeten een vinger op de pols houden door de regering continu te volgen in wat ze doet. De informatie die wij krijgen, is zorgwekkend. We zullen op kort termijn weer informatie moeten opvragen’, zegt Rusland. Als er steeds vermindering van de reserves van de CBvS plaatsvindt, zal men op gegeven moment niet meer kunnen interveniëren. ‘Als de interventie niet plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de koersontwikkeling. Dit heeft mijn aandacht, maar ook mijn zorg. Wij hebben het al meegemaakt’, zegt Rusland.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!