De precaire financieel-economische situatie

Van vele kanten doen momenteel allerlei geruchten de ronde, dat Suriname aan de rand van een faillissement staat! Het is inderdaad een feit dat het land thans in een diep dal verkeert.
De president heeft ook beaamd, dat er offers gebracht moeten worden; ook zijdens de regering.
Conform de statistieken van het ABS (Algemeen Bureau voor de Statistiek ) blijkt, dat de inflatie wel aan het toenemen is. De prijsinflatie zit nu op ongeveer 3% en hopelijk zullen wij niet te maken krijgen met devaluatie.
De ontslagen en/of de afvloeiingen bij Iamgold, het Canadees goudbedrijf van zo’n 150 tot 200 werknemers hangt ons boven het hoofd. Voorts het ontslag van bijkans 400 contractarbeiders bij Suriname Aluminium Company (Suralco) te Moengo en door de sluiting van de raffinaderij te Paranam (Alcoa) komen 2000 banen op de tocht te staan; hiervan zijn 1.500 contractarbeiders.
Deze en andere verontrustende berichten over de huidige financieel – economische situatie worden vaak anders vertaald door de pers en door diverse politici en personen, die nooit tevreden zijn of contra de regering zijn! De onheilsberichten kunnen wellicht een toevallige samenloop zijn van een aantal omstandigheden.
De toekomst zal moeten uitwijzen dat door het terug dringen van de begroting en het treffen van bezuinigingsmaatregelen, de crisis niet verder toeneemt en dat de betalingsachterstand aan leveranciers zo spoedig als mogelijk kan worden ingelopen.
Laten we hopen dat de “mega crisis” zich niet wederom voordoet. Denk aan de tijd van het CIS (Centraal Inkoopbureau Suriname) in de tachtiger jaren, de ellenlange rijen en de schaarste aan eerste levensbehoeften, benzine, medicamenten etc. en aan de consumentenkaarten in de jaren 80 en 90!
De huidige situatie moet niet ertoe bijdragen, dat de diverse betalingen in gedrang komen; vooral de sociale voorzieningen, AOV-gelden en salarissen van leerkrachten / ambtenaren.
Er wordt gehoopt, dat de economie zich heel spoedig stabiliseert en dat de overheid de nodige middelen vindt, zonder grote leningen te sluiten met hoge rente om verdere uitbarstingen in de kwakkelende economie te voorkomen!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!