Clad-onderzoek SBB fataal voor Jules

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft Pearl Jules, directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), dinsdag officieel uit zijn functie ontheven. Het Clad-onderzoek bij de stichting heeft uitgewezen dat er flink wordt gestoeid met staatsmiddelen. Hierdoor werd Jules op de schopstoel geplaatst. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de directiesecretaresse maandelijks een salaris van SRD 17.000 toucheert. De directeur verdient SRD 30.000 en worden bedrijfsmiddelen gebruikt om renteloze leningen te verstrekken aan het personeel. Er worden dure reizen ondernomen naar het buitenland onder de noemer “dienstreizen” en het uitgebreid en modern wagenpark roepen vraagtekens op. Er wordt meer geld uitgegeven dan de staat ter beschikking stelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de leiding van SBB gelden uit onder andere concessierechten ten eigen bate gebruikt naast de SRD 14 miljoen subsidie die er wordt verstrekt. Geld uit concessierechten moeten worden gestort in de staatskas. Het is vooralsnog niet uitgesloten dat er meer koppen in deze kwestie zullen vallen.
Het is niet de eerste keer dat er beschuldigingen in de richting van de SBB zijn geuit en dat de Clad op onderzoek is afgestuurd. Dat gebeurde in 2003 ook toen een Clad-onderzoek werd ingesteld en het resultaat van het onderzoek werd verzwegen. De Clad kwam tot de bevinding dat er hoegenaamd niets aan de hand is met de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de besteding van de beschikbare middelen en de inzet van het personeel. De Clad maakte evenwel een ernstig verwijt naar de toenmalige regering c.q. de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en van Financiën, dat zij middels het inkorten op de begroting van dit instituut, de toezichthoudende en controlerende taak ernstig ondermijnden. Met het vertrek van Jules zal de functie formeel worden waargenomen door Hesdy Esajas, voorzitter van de raad van bestuur, belast met de leiding van SBB.
FR

error: Kopiëren mag niet!