Owos betuigt solidariteit

De Ogane Werknemersorganisatie Suriname (Owos) volgt met gemengde gevoelens de ontwikkelingen in de diverse sectoren, waarin de arbeiders worden geconfronteerd met ontslag en bedreiging daarmede. Er wordt bijzondere aandacht van de totale gemeenschap gevraagd voor de strijd van de arbeiders in de mijnbouwsector, namelijk de Rosebel Goldmines Werknemersorganisatie (RGWO) en de Algemene Werknemersorganisatie (AWO), die de zogenaamde contractors van Suralco vertegenwoordigen, temeer daar de strijd van laatstgenoemde gekenmerkt wordt door het ontbreken van wettelijke regels die hun rechtsbeleving waarborgen. De Owos doet het dringende beroep op werkgevers de ethische normen en waarden in acht te nemen, door de werknemers correct te behandelen, ook waar het ontbreekt aan regelgeving.
‘Wij staan achter de bonden. De werkgever heeft waar er geen regelgeving is, dan nog de verantwoordelijkheid om naar de belangen van de werknemers te kijken. Als er meer dan 2000 mensen op straat komen, kunt u zich voorstellen wat er zal gebeuren. Vandaar zo een solidariteitsbetuiging’, zegt Steve Geerlings, voorzitter van de Owos. De bond beseft dat de strijd voor kwaliteit van het leven, die door de arbeiders gevoerd wordt, effectiever kan zijn door steunbetuigingen vanuit de totale gemeenschap. Daarom verzet de bond zich tegen de massale afbraak van het welzijn van de huidige en toekomstige arbeiders. Hierbij wordt er ook een dringend beroep op de overheid gedaan om speciale aandacht hieraan te besteden. De arbeider en zijn gezin vormen immers de hoeksteen van de samenleving.
De Owos verklaart zich solidair met de arbeiders, die een rechtvaardige strijd voeren.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!