Naarendorp voorziet sociaal-maatschappelijke problemen door massaontslagen

Vakbondsleider Robby Naarendorp (C-47) zegt aan Dagblad Suriname dat de vele ontslagen, die in de afgelopen periode zijn aangekondigd door vooral productiebedrijven, ongetwijfeld hun weerslag zullen hebben op de Surinaamse samenleving. ‘De sociaal-maatschappelijke gevolgen zullen niet te overzien zijn.’ Ontslagen zijn volgens hem nooit goed voor een samenleving. Hij legt uit dat degenen wie ontslag boven het hoofd hangt en die schulden hebben of onlangs een lening zijn aangegaan, straks in de problemen zullen zitten. Daarnaast leidt werkloosheid tot frustratie en problemen binnen gezinnen en zelfs tot gezinsontwrichting.
‘De economie zit al in een dip en dan dit nog. Dit wens je niemand toe.’ Volgens Naarendorp vallen de meeste ontslagen ook nog bij mensen in een kwetsbare leeftijdsgroep, tussen de 20 en 40 jaar, die probeert een toekomst op te bouwen. ‘Mensen kunnen gefrustreerd raken, hun voertuig of huis verliezen.’ Naarendorp wijst erop dat Suriname niet beschikt over een pot zoals in andere landen, om deze mensen gedurende een periode op te vangen totdat ze eventueel een andere baan kunnen vinden of zelf tot ondernemen kunnen overgaan. Het zal volgens Naarendorp overigens moeilijk worden om een baan te vinden, omdat het land geen banen creëert om deze mensen op te vangen. Er moet volgens hem daarom een hele goede afvloeiingsregeling voor de mensen getroffen worden, zodat ze in ieder geval de komende periode kunnen overleven. ‘Velen denken dat de gevolgen ver van hun bed zullen zijn, maar een ontslag van honderden zal voor een klein land als Suriname een enorme impact hebben.’
Over de op handen zijnde ontslagen bij Iamgold stelt Naarendorp dat hetzelfde hierbij geldt. Het zal volgens Naarendorp heel belangrijk zijn hoe men zal omgaan met de mensen die zullen worden afgevloeid. Er zal volgens de vakbondsman een grace periode moeten worden gecreëerd voor deze werknemers. Meer werklozen in de maatschappij betekent tevens dat de staatsinkomsten afnemen, zegt Naarendorp, die uitlegt dat ook dit een niet te verwaarlozen gevolg van werkloosheid is. Reden waarom hij stelt dat de hele samenleving de gevolgen zal merken.

error: Kopiëren mag niet!