Kenniskring: ‘De toekomst van onze energievoorziening’

Kenniskring (KK) heeft zoals elke maand weer een ander maatschappelijk onderwerp waar er vandaag over zal worden gesproken. Op het programma van vandaag staat er een paneldiscussie, waarbij energiedeskundige Viren Ajodhia een inleiding zal verzorgen. Ajodhia geeft aan de zaak zeker vanuit een optimistisch standpunt te zullen belichten. Er is de afgelopen maand veel discussie geweest dat zeker veel voor onduidelijkheid heeft gezorgd. De volgorde van de aanpak is ook verkeerd. De overheid is eerst met de tarieven gekomen, en is vervolgens met maatschappelijke groeperingen om de tafel gegaan om draagvlak te zoeken. Ajodhia zal vandaag in beginsel aangeven hoe het internationaal gebruik is bij het vaststellen van tarieven.
Deel twee van zijn inleiding richt zich op de toekomst. Over de tarieven is er veel onnodige discussie. Ondanks alles is het nog steeds van belang waar Suriname over bijvoorbeeld 10 jaar wil zijn. De visie voor de energiesector zal hierbij een belangrijk te bespreken onderwerp zijn. ‘We hebben zoveel waterkrachtmogelijkheden in Suriname. We gebruiken dat niet. We hebben Kabalebo en Tapajai. Er zijn ook andere hydro-projecten in het land, maar die worden vanwege gebrek aan beleid, niet uitgevoerd’, zegt Ajodhia. Ajodhia zal praten over wat voor de toekomst van Suriname belangrijk is en welke stappen Suriname zal moeten ondernemen om waar te kunnen maken dat de tariefsverhogingen goede voorzieningen kunnen garanderen. ‘Het heeft geen zin om tarieven te verhogen en mensen moeten nog steeds jarenlang wachten op een aansluiting, of met black-outs worden geconfronteerd. Een tariefsverhoging zal iets in de plaats terug moeten geven’, meent Ajodhia.
Ook energiedeskundige Sam Mehairdjan en ondernemer, ex-Suralconier en ex-Staatsolie power engineer Ruben Yang zullen tijdens deze paneldiscussie als gastsprekers aanwezig zijn.

error: Kopiëren mag niet!