DNA buigt zich over naturalisatie 200 vreemdelingen

De Nationale Assemblee zal dinsdag de naturalisatiewetten van 150 buitenlanders in behandeling nemen. Qui Qingchi en 48 anderen, El Aro Margo, Antoine Shedid en 49 anderen, Rozan Omar Khan en 49 anderen en Mangal Tulsieram en 49 anderen staan in de rij om genaturaliseerd te worden. De openbare vergadering hiervoor is voor 12.00 uur uitgeschreven. De commissie, bestaande uit de leden Rabin Parmessar (voorzitter), Krishna Mathoera, Ruchsana Ilahibaks, Ingrid Karta-Bink, Grace Watamaleo, Djoties Jaggernath en Anton Paal, hebben de taak om te onderzoeken of de aanvragers voldoen aan alle gestelde eisen en of zij een affiniteit hebben met de samenleving. Hierdoor kunnen zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Uit onderzoek moet ook naar voren komen of zij geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid en de openbare orde van het land. Deze commissie is verantwoordelijk voor het onderzoek voorafgaand aan de behandeling van de verzoeken tot verkrijging van de Surinaamse nationaliteit, waarna resultaten hiervan in een openbare vergadering worden besproken. Het parlement spreekt dan goed- of afkeuring uit over de verzoeken tot naturalisatie, waarna die wordt uitgevoerd door de regering.
Na de goedkeuring van dit agendapunt zal ook een bespreking plaatsvinden van de toelatings- en immigratiebeleid, procedures bij naturalisatie en de uitvoering van de PSA Wet. De PSA-wet legt vast wie recht heeft op de PSA-status. Dat is volgens de wet een ieder die in Suriname geboren is uit ouders die niet toevallig voor zaken of studie in Suriname waren op dat moment, of die tenminste één ouder of één grootouder heeft die conform de wet van Surinaamse afkomst is. De mensen die recht hebben op de status mogen die activeren bij de aangegeven instanties, waaronder ambassades en consulaten. Personen die hun PSA-status activeren, krijgen een document, dat net als een paspoort vijf jaar geldig is en daarna moet worden verlengd. Met dit document (en hun paspoort) kunnen ze altijd naar Suriname reizen. Indien zij zich in Suriname willen vestigen of er al wonen, kunnen zij zich als PSA ingezetene registreren bij de instantie die voor de bevolkingsadministratie verantwoordelijk is.
FR

error: Kopiëren mag niet!