OW zorgt voor veilige schoolzones Aloysius- en Oranjeschool

Alle scholen in Suriname zijn weer begonnen. Dit betekent dat er weer veel kinderen in het verkeer aanwezig zijn. Het ministerie van Openbare Werken hecht veel waarde aan de veiligheid van de schoolkinderen en heeft ervoor gekozen om de schoolomgeving verkeersveiliger in te richten. Attentiepalen, verkeersborden, paaltjes, hekwerken en markeringen moeten ervoor zorgen dat automobilisten en schoolkinderen zich bewuster door de schoolomgeving gaan bewegen. Het ministerie zal samen met de kinderen van de Aloysiusschool/Oranjeschool aan de Henck Arronstraat de ‘Veilige Schoolzones’ op woensdag 14 oktober om 10:00 uur onthullen.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, een Surinaams bedrijf en een Nederlands bedrijf, waarbij de bedrijven het meubilair en lesmateriaal ten behoeve van de verkeerseducatie doneren aan de gemeenschap. De toegepaste materialen zijn heel herkenbaar en speels uitgevoerd, waardoor de weggebruikers, door de plaatselijke inrichting en wegmarkering, automatisch zullen herkennen dat ze een schoolomgeving naderen en ze hun rijgedrag daarop aanpassen. De tekeningen op de borden zijn gemaakt door de wereldberoemde tekenaar Dick Bruna, onder andere bekend van Nijntje en Miffy, waarvan ook in Sranan Tongo boekjes zijn vertaald. Speciaal voor de Surinaamse toepassing zijn de tekeningen op de verkeersmaterialen aangepast. De producten maken deel uit van het Leer in het Verkeer-programma. Het programma bevat naast de attentieverhogende materialen voor op straat ook verkeerslesmaterialen voor op scholen.
Het is belangrijk dat scholen ook aandacht besteden aan verkeer. Maar ook ouders spelen een belangrijke rol in de verkeerseducatie van het kind.
Met de lancering van dit project wordt een eerste aanzet gegeven om alle partijen (kinderen, ouders, school, bedrijfsleven en overheid) de handen ineen te slaan voor één gezamenlijk doel: verkeersveilig gedrag in het verkeer, maar vooral nabij scholen.

error: Kopiëren mag niet!